Oficiální
stránky obce

Kontakty

Obec Zborovice
Tel.: 573 369 101
Fax: 573 369 101
obeczborovice@c-box.cz
obec@obeczborovice.cz
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

hlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od

 Obecně závazná vyhláška č.05_2019 o zrušení vyhlášky č.02_2002 Řád veřejného pohřebiště.pdf  6.7.2019
 Nařízení obce Zborovice č.004_2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.pdf  1.3.2019
 Obecně závazná vyhláška č.03_2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se[2].pdf  1.3.2019
 Obecně závazná vyhláška č.02_2019 o místních poplatcích.pdf  1.3.2019
 Nařízení obce Zborovice č.01_2019, kterým se vydává tržní řád[2].pdf  1.3.2019

Obecně závazná vyhláška obce Zborovice č. 1 2017

15.02. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 01 2016

18. 03. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 01 2015

18. 03. 2015

Tržní řád

20. 09. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích

01. 01. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

01. 01. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 03/2009

23. 04. 2009

Obecně závazná vyhláška č. 04/2009

23. 04. 2009

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009

23. 04. 2009

Stanovení výše stočného

01. 01. 2009

Organizační řád obce

12. 9. 2003

Hřbitovní řád

1.10.2002

Opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Zborovice

Územní plán Zborovice
Příloha č.1_I_Textová část ÚP Zborovice
Příloha č.2_I_1_Výkres základního členění
Příloha č.2_I_2_Hlavní výkres
Příloha č.2_I_3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Příloha č.3_II_Odůvodnění ÚP Zborovice
Příloha č.4_II_1_Koordinační výkres
Příloha č.4_II_2_Koordinační výkres_2000
Příloha č.4_II_3_Výkres širších vztahů
Příloha č.4_II_4_Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Datum Dokument
 19.09.2019 Zápis z 10. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 19.9.2019.pdf
 22.08.2019 Zápis z 9. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 22.8.2019.pdf
 20.06.2019 Zápis z 8. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.6.2019.pdf
 02.05.2019 Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 2.5.2019.pdf
 18.04.2019 Zápis z 6. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 18.4.2019.pdf
 20.02.2019 Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.2.2019.pdf
 31.01.2019 Zápis ze 4. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 31.01.2019.pdf
 20.12.2018 Zápis z 3. Veřejného zasedání ZO Zborovice, konaného dne 20.12.2018.pdf
 22.11.2018 Zápis z 2. Veřejného zasedání ZO Zborovice konaného dne 22.11.2018.pdf
 31.10.2018 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Zborovice konaného dne 31.10.2018.pdf

Usnesení zastupitelstva

Datum

Dokument

16. 8. 2018

Usnesení z 20. veřejného zasedání ZO ze dne 16.8.2018

17. 5. 2018

Usnesení z 19. veřejného zasedání ZO ze dne 17.5.2018

 22. 2. 2018

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 22.2.2018.pdf

 16.11. 2017

Usnesení ze 17. veřejného zasedání ZO ze dne 16.11.2017.pdf

 17. 8. 2017

Usnesení z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.8.2017.pdf

 18. 5.2017

 Usnesení z 15. Veřejného zasedání ZO dne 18.5.2017.pdf

  9 . 2.2017

 Usnesení ze 14. veřejného zasedání ZO Zborovice.pdf

 15.12.2016

 Usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Zborovice dne 15.12.2016.pdf

 06.10.2016

 Usnesení z 12. veřejné zasedání ZO 6.10.2016.pdf

 18. 8. 2016

 Usneseni z 11. Veřejného zasedání ZO Zborovice 18.8.2016.pdf

 26. 5. 2016

 Usnesení z 10. veřejeného zasedání ZO Zborovice ze dne 26.5.2016.pdf

 11. 2. 2016

 Usnesení z 9.veřejného zasedání ZO.pdf

15. 12. 2015

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO

01. 10. 2015

Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO

02. 07. 2015

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO

21.   5. 2015

Usnesení z 5. zasedání ZO

26.   2. 2015

Usnesení ze 4. zasedání ZO

18. 12. 2014

Usnesení ze 3. zasedání ZO

24. 11. 2014

Usnesení z 2. zasedání ZO

03. 11. 2014

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO

Usnesení zastupitelstva - archiv (2010-2014)

Datum

Dokument

21. 08. 2014 Usnesení z 17. zasedání ZO
22. 05. 2014 Usnesení z 16. zasedání ZO
27. 02. 2014 Usnesení z 15. zasedání ZO          Příloha
12. 12. 2013 Usenesení ze 14. zasedání ZO
29. 08. 2013 Usnesení z 13. zasedání ZO
30. 05. 2013 Usnesení z 12. zasedání ZO
21. 02. 2013 Usnesení z 11. zasedání ZO
13. 12. 2012 Usnesení z 10. zasedání ZO
25. 09. 2012 Usnesení z 9. zasedání ZO
21. 06. 2012 Usnesení z 8. zasedání ZO
26. 03. 2012 Usnesení ze 7. zasedání ZO
02. 02. 2012 Usnesení z 6. zasedání ZO
08. 12. 2011 Usnesení z 5. zasedání ZO pdf
22. 09. 2011 Usnesení ze 4. zasedání ZO       1. část 2. část

16. 06. 2011

Usnesení ze 3. zasedání ZO

17. 02. 2011

Usnesení z 2. zasedání ZO

16. 12. 2010

Usnesení z 1. zasedání ZO

09. 11. 2010

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO   1. část 2. část

Usnesení zastupitelstva - archiv (2006-2010)

30.09.2010

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO

20.05.2010

Usnesení z 17. veřejného zasedání ZO

04.02.2010

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO

07.12.2009

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO

19.11.2009

Zápis ze 14. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z 13. veřejného zasedání - 1. část 2. část

23.04.2009

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 25.6.2009

23.04.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 23.4.2009

05.02.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 5.2.2009

18.12.2008

Zápis z 10.veřejného zasedání ZO dne 18.12.2008

20.11.2008

Zápis z 9.veřejného zasedání ZO dne 20.11.2008

19.08.2008

Zápis z 8.veřejného zasedání ZO dne 19.8.2008

30.05.2008

Zápis z 7.veřejného zasedání ZO dne 30.5.2008

28.02.2008

Zápis z 6.veřejného zasedání ZO dne 28.2.2008

16.12.2007

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO dne 13.12.2007

17.09.2007

Zápis z 4. veřejného zasedání ZO dne 17.9.2007

17.06.2007

Zápis z 3. veřejného zasedání ZO dne 14.6.2007

21.03.2007

Zápis z 2. veřejného zasedání ZO dne 16.3 2007

20.12.2006

Zápis z 1. veřejného zasedání ZO dne 14.12.2006

06.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání