Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Právní předpisy obce, zákony a usnesení zastupitelstva a veřejnoprávní smlouvy

Právní předpisy obce

Název vyhlášky

Účinnost od

Účinnost do

Poznámka

Obecně závazná vyhláška obce Zborovice o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024   platná*
Obecně závazná vyhláška obce Zborovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024   platná*
Obecně závazná vyhláška obce Zborovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2024   platná*
OZV 01_2022 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2023  31.12.2023 zrušena náhradou
OZV 02_2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2023 31.12.2023 zrušena náhradou
OZV 03_2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2023   platná*
OZV č.02_2021 místní poplatek za užívání veřejného prostranství[1].pdf 1.1.2022 31.12.2023  zrušena náhradou
OZV č.01_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hodpodářství.pdf 1.1.2022 31.12.2022  zrušena náhradou
Řád veřejného pohřebiště Zborovice.pdf 1.1.2021   platný*
Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 09_2019 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2020 31.12.2022  zrušená náhradou
Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 08_2019 o místním poplatku z komunalních odpadů.pdf 1.1.2020 1.1.2022 zrušena náhradou
Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 07_2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2020 1.1.2022 zrušena náhradou

Obecně závazná vyhláška č.05_2019 o zrušení vyhlášky č.02_2002 Řád veřejného pohřebiště.pdf

 6.7.2019    platná

Nařízení obce Zborovice č.004_2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.pdf

 1.3.2019   platné*

Obecně závazná vyhláška č.03_2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se[2].pdf

 1.3.2019 31.12.2022  zrušena náhradou 

Obecně závazná vyhláška č.02_2019 o místních poplatcích.pdf

 1.3.2019  1.1.2020  zrušena náhradou

Nařízení obce Zborovice č.01_2019, kterým se vydává tržní řád[2].pdf

 1.3.2019   platný*

Knalizační řád stokové sítě obce Zborovice a Medlov[1].pdf

13.3.2017   platný*

Obecně závazná vyhláška obce Zborovice č. 1 2017

15.02. 2017    platná*

Obecně závazná vyhláška č. 01 2016

18. 03. 2016 1.3.2019 zrušena náhradou

Obecně závazná vyhláška č. 01 2015

18. 03. 2015 1.3.2019  zrušena náhradou 

Tržní řád

20. 09. 2014 1.3.2019 zrušen náhradou

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích

01. 01. 2013  1.3.2019 zrušena náhradou 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

01. 01. 2013    platná*

Obecně závazná vyhláška č. 03/2009

23. 04. 2009    platná*

Obecně závazná vyhláška č. 04/2009

23. 04. 2009  18.3.2015 zrušena náhradou 

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009

23. 04. 2009    platná*

Organizační řád obce

12. 9. 2003   platný*

Hřbitovní řád

1.10.2002 1.1.2021 zrušen náhradou

* při podezření na spáchání přestupku proti jakékoli platné obecně závazné vyhlášce, kontaktujte neprodleně policii ČR na tel. čísle 158. Zastupitelé, místostarosté, starosta ani zaměstnanci obce nemají jakékoli možnosti ke sjednání nápravy.

Opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Zborovice

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Zápisy zastupitelstva - aktuální (2022 - 2026)

Datum  
27.6.2024 XIII. veřejné zasedání zastupitestva obce Zborovice 26.7.2024 výpis usnesení[2].pdf
27.6.2024 Příloha č.1 tabulka[24].pdf
6.6.2024 Výpis usnesení anonymizovaný[2].pdf
6.6.2024 Příloha č.1 tabulka[25].pdf
7.5.2024 Zápis z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice[1].pdf
7.5.2024 Příloha č.1 tabulka[22].pdf
19.2.2024 Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva oprava číslování zasedání z IX. na X..pdf
2.2.2024 Příloha č.1 tabulka[21].pdf
18.12.2023 Zápis z IX. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
18.12.2023 Příloha č.1 tabulka[19].pdf
4.12.2023 Zápis z VIII. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
4.12.2023 Příloha č.1 tabulka.pdf
25.9.2023 Zápis ze VII. veřejného zasedání zastupitelstva[1].pdf
25.9.2023 Příloha č.1 tabulka[13].pdf
5.7.2023 Zápis z VI. veřejného zasedání zastupitelstva[1].pdf
5.7.2023 Příloha č.1 tabulka.pdf
5.7.2023 Zápis z V. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
5.7.2023 Příloha č.1 tabulka.pdf
7.2.2023 Zápis ze IV. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
7.2.2023 Příloha č.1 tabulka[5].pdf
21.12.2022 Zápis z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce 15.12.2022.pdf
21.12.2022

Příloha č.1 tabulka[3].pdf

1.12.2022

Zápis z II. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf

1.12.2022

Příloha č.1 tabulka[2].pdf

26.10.2022  Zápis z I. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
26.10.2022

 Příloha č.1 tabulka.pdf

Zápisy zastupitelstva - archiv (2018 - 2022)

Datum Dokument
29.6.2022 Zápis z XXXI. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
31.3.2022 Zápis z XXX. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf
27.1.2022 Zápis z XXIX. veřejného zasedání zastupitelstva.pdf

17.12.2021

Zápis z XXVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce.pdf

2.12.2021

Zápis z XXVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce.pdf

6.10.2021

Zápis z XXVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce.pdf

6.10.2021

Příloha zápisu z XXVI. zasedání ZO.pdf

6.10.2021 Strategický plán obce 2021_2027.pdf
6.10.2021 Plán rozvoje sportu 2021_2025.pdf

1.7.2021

Zápis z XXV. veřejného zasedání zastupitelstva obce_anonymizovaný.pdf

4.6.2021

Zápis z XXIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

6.5.2021

Zápis z XXIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce_anonymizovaný vč. příloh.pdf

14.4.2021

Zápis z XXII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice_anonymizovaný.pdf

28.1.2021

Zápis z XXI. veřejného zasedání zastupitelstva obce_anonymizovaný vč. přílohy.pdf

23.12.2020

Zápis ze XX. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

26.11.2020

Zápis z XIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

24.9.2020

Zápis ze XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce_anonymizovaný.pdf

30.7.2020

Zápis ze XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

26.6.2020

Zápis ze XVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

30.4.2020

Zápis z XV. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

27.2.2020

Anonymizovaný zápis z XIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice.pdf

12.12.2019

Zapis ze 13. verejneho zasedani zastupitelstva obce Zborovice ze dne 12.12.2019[3].pdf

28.11.2019

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 28.11.2019.pdf

17.10.2019

Zápis z 11. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 17.10.2019.pdf

19.09.2019

Zápis z 10. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 19.9.2019.pdf

22.08.2019

Zápis z 9. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 22.8.2019.pdf

20.06.2019

Zápis z 8. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.6.2019.pdf

02.05.2019

Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 2.5.2019.pdf

18.04.2019

Zápis z 6. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 18.4.2019.pdf

20.02.2019

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.2.2019.pdf

31.01.2019

Zápis ze 4. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 31.01.2019.pdf

20.12.2018

Zápis z 3. Veřejného zasedání ZO Zborovice, konaného dne 20.12.2018.pdf

22.11.2018

Zápis z 2. Veřejného zasedání ZO Zborovice konaného dne 22.11.2018.pdf

31.10.2018

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Zborovice konaného dne 31.10.2018.pdf

Usnesení zastupitelstva - archiv (2014-2018)

Datum

Dokument

16. 8. 2018

Usnesení z 20. veřejného zasedání ZO ze dne 16.8.2018

17. 5. 2018

Usnesení z 19. veřejného zasedání ZO ze dne 17.5.2018

22. 2. 2018

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 22.2.2018.pdf

16.11. 2017

Usnesení ze 17. veřejného zasedání ZO ze dne 16.11.2017.pdf

17. 8. 2017

Usnesení z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.8.2017.pdf

18. 5. 2017

Usnesení z 15. Veřejného zasedání ZO dne 18.5.2017.pdf

9 . 2.2017

Usnesení ze 14. veřejného zasedání ZO Zborovice.pdf

15.12.2016

Usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Zborovice dne 15.12.2016.pdf

06.10.2016

Usnesení z 12. veřejné zasedání ZO 6.10.2016.pdf

18. 8. 2016

Usneseni z 11. Veřejného zasedání ZO Zborovice 18.8.2016.pdf

26. 5. 2016

Usnesení z 10. veřejeného zasedání ZO Zborovice ze dne 26.5.2016.pdf

11. 2. 2016

Usnesení z 9.veřejného zasedání ZO.pdf

15. 12. 2015

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO

01. 10. 2015

Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO

02. 07. 2015

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO

21. 5. 2015

Usnesení z 5. zasedání ZO

26. 2. 2015

Usnesení ze 4. zasedání ZO

18. 12. 2014

Usnesení ze 3. zasedání ZO

24. 11. 2014

Usnesení z 2. zasedání ZO

03. 11. 2014

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO

Usnesení zastupitelstva - archiv (2010-2014)

Datum

Dokument

21. 08. 2014

Usnesení z 17. zasedání ZO

22. 05. 2014

Usnesení z 16. zasedání ZO

27. 02. 2014

Usnesení z 15. zasedání ZO          Příloha

12. 12. 2013

Usenesení ze 14. zasedání ZO

29. 08. 2013

Usnesení z 13. zasedání ZO

30. 05. 2013

Usnesení z 12. zasedání ZO

21. 02. 2013

Usnesení z 11. zasedání ZO

13. 12. 2012

Usnesení z 10. zasedání ZO

25. 09. 2012

Usnesení z 9. zasedání ZO

21. 06. 2012

Usnesení z 8. zasedání ZO

26. 03. 2012

Usnesení ze 7. zasedání ZO

02. 02. 2012

Usnesení z 6. zasedání ZO

08. 12. 2011

Usnesení z 5. zasedání ZO pdf

22. 09. 2011

Usnesení ze 4. zasedání ZO 1. část 2. část

16. 06. 2011

Usnesení ze 3. zasedání ZO

17. 02. 2011

Usnesení z 2. zasedání ZO

16. 12. 2010

Usnesení z 1. zasedání ZO

09. 11. 2010

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO 1. část 2. část

Usnesení zastupitelstva - archiv (2006-2010)

Datum

Dokument

30.09.2010

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO

20.05.2010

Usnesení z 17. veřejného zasedání ZO

04.02.2010

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO

07.12.2009

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO

19.11.2009

Zápis ze 14. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z 13. veřejného zasedání - 1. část 2. část

23.04.2009

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 25.6.2009

23.04.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 23.4.2009

05.02.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 5.2.2009

18.12.2008

Zápis z 10.veřejného zasedání ZO dne 18.12.2008

20.11.2008

Zápis z 9.veřejného zasedání ZO dne 20.11.2008

19.08.2008

Zápis z 8.veřejného zasedání ZO dne 19.8.2008

30.05.2008

Zápis z 7.veřejného zasedání ZO dne 30.5.2008

28.02.2008

Zápis z 6.veřejného zasedání ZO dne 28.2.2008

16.12.2007

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO dne 13.12.2007

17.09.2007

Zápis z 4. veřejného zasedání ZO dne 17.9.2007

17.06.2007

Zápis z 3. veřejného zasedání ZO dne 14.6.2007

21.03.2007

Zápis z 2. veřejného zasedání ZO dne 16.3 2007

20.12.2006

Zápis z 1. veřejného zasedání ZO dne 14.12.2006

06.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání

 

Veřejnoprávní smlouvy

Název dokumentu

Uzavřená mezi

Soubor ke stažení

Datum vyvěšení

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Obec Zborovice- TJ Pilana Zborovice

Verejnopravni smlouva_TJ Pilana_2019.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Obec Zborovice- COOP družstvo HB

Verejnopravni smlouva_COOP_2019.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - ELEDA s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva_9_2020_ELEDA.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - COOP družstvo HB

Veřejnoprávní smlouva_8_2020_COOP.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - Římskokat. farnost Zborovice

Veřejnorpvání smlouva_5_2020_Římskokatolická farnost.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - TJ Pilana Zborovice z.s. Verejnopravni smlouva_7_2020_TJ_Pilana.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 2/2021

Obec Zborovice - TJ Pilana Zborovice z.s. Veřejnoprávní_smlouva_2_2021_TJ Pilana Zborovice.pdf

         29.1.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 1/2021

Obec Zborovice - ELEDA s.r.o. Veřejnoprávní_smlouva_1_2021_ELEDA.pdf

           1.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 11/2021

Obec Zborovice - Římskokatolická farnost  Veřejnoprávní_smlouva_11_2021_Římskokatolická farnost.pdf

           8.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 4/2021

Obec Zborovice - Náboženská obec Církve českosl. husitské Veřejnoprávní_smlouva_4_2021_Náboženská obec.pdf

10.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 3/2021

Obec Zborovice - COOP družstvo HB Veřejnoprávní_smlouva_3_2021_COOP.pdf

12.2.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 1/2022

Obec Zborovice - ELEDA s.r.o. Veřejnoprávní smlouva 1_2022_ELEDA.pdf 28.2.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 2/2022 Obec Zborovice - TJ Pilana z.s. Veřejnoprávní smlouva 2_2022_TJ Pilana.pdf 28.2.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 1/2023 Obec Zborovice - ELEDA s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 1_2023 ELEDA.pdf 27.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 2/2023

Obec Zborovice - TJ Pilana z.s. Veřejnoprávní smlouva č. 2_2023 TJ.pdf 27.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 9/2023

Obec Zborovice - Sociální služby Haná, p.o. Veřejnoprávní smlouva č. 9_2023_Haná.pdf 27.2.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinv. dotace 11/2023

Obec Zborovice - ELEDA s.r.o. Veřejnoprávní smlouva č. 11_2023_ELEDA.pdf 24.10.2023

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce

  vyúčtování dotace z rozpočtu obce_2021.docx