Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace obce Zborovice

Dotace obce Zborovice

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Název projektu: Chodník a odstavné stání na ul.Hlavní v obci Zborovice
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012158

Cílem projektu je rekonstrukce stávající komunikace pro pěší na bezbariérovou komunikaci, která umožní bezpečný pohyb chodců podél komunikace III/42815. Součástí projektu je také rekonstrukce sjezdů, novostavba odstavného stání, uložení chráničky pro veřejné osvětlení, přeložení 3 stožárů veřejného osvětlení, zatravnění a výsadba nízké zeleně.

Celkové náklady projektu: 3 622 449,00 Kč
Výše dotace: 1 497 318,75 Kč

Realizace projektu: 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.