Oficiální
stránky obce

Kontakty

Obec Zborovice
Tel.: 573 369 101
Fax: 573 369 101
obeczborovice@c-box.cz
obec@obeczborovice.cz
Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci

O obci

Obec Zborovice se rozprostírá pod vrchem Troják, v pahorkatém kraji na východě Litenčických vrchů, a to 13 kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Její původní název Sborowicz je údajně odvozen od jména majitele první zdejší starobylé hospodářské usedlosti. Obec je poprvé písemně zmiňována v roce 1276, kdy se jako osada postupně rozšiřovala okolo staré kupecké stezky, která dnes tvoří hlavní průtah obcí.

letecký snímek

Spolu s přidruženou obcí Medlov mají Zborovice okolo 1600 obyvatel (v roce 2006 to bylo 1624, k 28. 7. 2011 celkem 1594)). Obec je plynofikována, je zde rozveden veřejný vodovod a kanalizace, která je napojená na čističku odpadních vod.  Z občanského vybavení je zde devítiletá základní škola, dvoutřídní mateřská školka, knihovna s veřejným internetem a zdravotnické zařízení s obvodním, dětským i zubním lékařem a chirurgií. V obci jsou také dvě prodejny potravin, masna, drogerie, prodejna oděvů a dvě hospody. Dopravní spojení do obce je autobusové a vlakové.

Symboly obce

Vlastní symboly má obec o roku 1995. Prapor obce vyobrazuje žalud, znak  potom žaludy dva, se dvěma ječmennými klasy na barevně půleném pozadí. Klasy mají představovat uznávanou odrůdu ječmene, která se v obci kdysi pěstovala  a  žaludy poukazují  na dubové lesy, které vesnici obklopovaly.

znak Zborovice


prapor obce

Historie obce

Významné osobnosti a čestní občané

Obec má bohatou historii a několik významných osobností, které se zde narodily a žily. Zborovice navštívil i cestovatel Emil Holub a obdaroval školu vycpaninami a jinými dary do přírodopisného kabinetu.

Nejvýznamnější památky

Vedle zborovického zámku (dostavěn 1720), který v současnosti slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením, je nejzajímavější stavbou kostel sv. Bartoloměje, který stojí na místě bývalého hřbitova. Na katastru obce se nachází několik historických křížů. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána byly přemístěny ke kostelu. V Medlově stojí kaple zasvěcená sv. Bartoloměji a Památník obětem 1. světové války.

zámek - Friessova vila

kostel sv. Bartoloměje

Kultura a tradice

Spolky v obci

Kulturní a sportovní akce pro občany připravují místní spolky a zájmové organizace. Široké portfolio představují Sbory dobrovolných hasičů Zborovice a Medlov, Myslivecké sdružení, Klub Českých turistů, Český zahrádkářský svaz, Tělovýchovná Jednota Pilana Zborovice s fotbalovým, šachovým a tenisovým oddílem, Tělovýchovná Jednota Sokol Zborovice, Tělovýchovná Jednota  Medlov, Pionýrský oddíl, Kroužek modelářů, Dětský pěvecký sbor Zborováček, Smíšený chrámový sbor dospělých atd.

hasiči