Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura a školství

Kultura a školství

Kulturní a společenský život v obci Zborovice organizuje a zajišťuje především Kulturní komise OÚ Zborovice, jejímž předsedou je paní Mgr. Zdeňka Kuciánová a členy jsou zástupci většiny institucí a složek v obci – MŠ, ZŠ, knihovna, Pionýr Zborovice, SDH Zborovice, SDH Medlov a TJ Sokol. Nejen oni se významným podílem starají o to, aby v průběhu každého roku byly nabídnuty občanům našich obcí jak tradiční, tak nové akce. Na kulturním poli jsou to většinou koncerty a divadelní představení pro dospělé i pro děti. V posledních letech mohli např. občané zhlédnout divadelní hry „Vstupte“ (P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová), „Tři na lavičce“ (K. Fialová, L. Trojan, P Nárožný) nebo "Herci jsou unaveni" (S. Skopal, V. Křížová, V. Vydra, J. Boušková...), vystoupení zpěváka a imitátora Vladimíra Hrona, koncerty Pavla Nováka,  zpívajícího právníka JUDr. Iva Jahelky, dechových a cimbálových hudeb aj. Tradičně se také koná ples, dětský karneval, slavnostní rozsvěcování vánočního stromu v obci atd. Každoročně je pořádána setkání seniorů s názvem Beseda pro seniory.

V oblasti občansko-sociální se členové stejnojmenné komise starají o blahopřání jubilantům k jejich výročím a připravují několikrát do roka Vítání občánků, na kterém se podílejí žáci mateřské školy.

Další akce samozřejmě připravují samotná školská zařízení, místní knihovna a zájmové spolky. Při římskokatolické farnosti pak také působí  Smíšený chrámový sbor dospělých, který zpívá při významných slavnostech a svátcích v průběhu celého liturgického roku.

Na těchto obecních stránkách najdete i všechny odkazy k přesměrování na další webové stránky.

Místní knihovna

Odkaz na oficiální webové stránky: www.knihovnazborovice.webk.cz

Mateřská škola

Odkaz na oficiální webové stránky: www.mszborovice.cz

knihovna před budovou MŠ

Základní škola

Odkaz na oficiální webové stránky: www.zszborovice.cz

 

Smíšený chrámový sbor dospělých

smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor