Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kultura a školství

Kultura a školství

Kulturní a společenský život v obci Zborovice organizuje a zajišťuje především Školská a kulturní komise OÚ Zborovice, jejímž předsedou je Lumír Cheryn a členy jsou zástupci většiny institucí a složek v obci – MŠ, ZŠ, knihovna, Pionýr Zborovice, SDH Zborovice, SDH Medlov a TJ Sokol. Nejen oni se významným podílem starají o to, aby v průběhu každého roku byly nabídnuty občanům našich obcí jak tradiční, tak nové akce. Na kulturním poli jsou to většinou koncerty a divadelní představení pro dospělé i pro děti. V posledních letech mohli např. občané zhlédnout divadelní hry „Vstupte“ (P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, L. Švormová), „Tři na lavičce“ (K. Fialová, L. Trojan, P Nárožný) nebo "Herci jsou unaveni" (S. Skopal, V. Křížová, V. Vydra, J. Boušková...), vystoupení zpěváka a imitátora Vladimíra Hrona, koncerty Pavla Nováka,  zpívajícího právníka JUDr. Iva Jahelky, dechových a cimbálových hudeb aj. Tradičně se také koná školní ples, dětský karneval, slavnostní rozsvěcování vánočního stromu v obci atd. Co dva-tři roky pořádá ŠKK soutěž v sólovém zpěvu „Zborovická notička“, dále také Akademie ke Dni matek a Beseda pro seniory.

V oblasti občansko-sociální se členové stejnojmenné komise starají o blahopřání jubilantům k jejich výročím a připravují několikrát do roka Vítání občánků, na kterém se podílejí žáci obou místních škol.

Další akce samozřejmě připravují samotná školská zařízení, místní knihovna a zájmové spolky. O hudební stránku a reprezentaci i mimo obec se stará školní Dětský pěvecký sbor Zborováček, který pořádá vlastní koncerty a podílí se na kulturním životě v obci. Při římskokatolické farnosti pak také působí  Smíšený chrámový sbor dospělých. Sbor má téměř 30 členů a zpívá při významných slavnostech a svátcích v průběhu celého liturgického roku.

Na těchto obecních stránkách najdete i všechny odkazy k přesměrování na další webové stránky, fotografie z kulturních akcí z uplynulých let i ze současnosti jsou k dispozici ve FOTOGALERII.

Místní knihovna

Odkaz na oficiální webové stránky: www.knihovnazborovice.webk.cz

Mateřská škola

Odkaz na oficiální webové stránky: www.mszborovice.cz

knihovna před budovou MŠ

Základní škola

Odkaz na oficiální webové stránky: www.zszborovice.cz

Dětský pěvecký sbor Zborováček

Odkaz na oficiální webové stránky: www.smart-web.cz/sbor

před budovou ZŠ sbor v dubnu 2010

Smíšený chrámový sbor dospělých

smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor smíšený chrámový sbor