Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci > Kulturní historie

Kulturní historie

Divadelní tradice ve Zborovicích

Když v r.1894 vznikl Sokol, byl jedním z oddílů i oddíl divadelní. Členové Sokola - ochotníci se uvedli již v r. 1895 hrou Mistr Bedrník a jeho chasa. Sokolovna nebyla tehdy ještě postavena, hrálo se provizorně v hostinci dvě až čtyři hry ročně. 1905 - Pod krovem otcovským, 1906 - Karel Havlíček Borovský, 1907 - Třetí zvonění, 1909 - Jan Vývara, 1910 – Maryša, 1912 – Z českých mlýnů, Maryša.

V r. 1903 zhotovili Alois Kucián a Bedřich Šamánek nové jeviště, Bedřich Šamánek vedl také po mnoho let divadelní odbor. Během 1.světové války byla činnost přerušena, ale po vzniku Československé republiky se Sokol opět vzchopil a obnovila se i vzdělávací činnost Úsilím a nadšením Sokola byla postavena sokolovna. Jeviště zhotovili členové divadelního odboru pod vedením Bedřicha Šamánka, malířského mistra ve Zborovicích. Odborné práce prováděli Miroslav a Richard Šamánkovi a akademický malíř Brunž z Brna. Čeněk Fryšták a Karel Vybíral zhotovili výtahy kulis a Jan Vybíral provedl instalaci elektrického vedení. V r. 1934 byly hrány Perly paní Serafinky, v r. 1936 Vojnarka, v r. 1938 Bílá nemoc. Po 2. světové válce činnost divadelníků pokračovala. Hned v r. 1946 se hrála Lucerna, Pražský žid, Kukačky, v r. 1947 Broučci, Noc na Karlštejně, v r. 1951 Maryša.

Divadelní činnost neustala ani v padesátých letech, kdy se sokolovna stala Závodním klubem Pilany Zborovice. V r.1953 sehráli ochotníci operetu Podskalák, která se pro velký úspěch 4x opakovala, v r. 1956 Ženichové, 1958 Jedenácté přikázání, 1966 Strakonický dudák, opereta Ondráš se hrála 7x i v okolí. Velký úspěch měla hra se zpěvy  Lumpacivagabundus, ve které hráli všichni tři bratři Stratilovi - Miroslav, Jaroslav a Karel. V r.1962 sehráli žáci školy operetu Kukačky. Režiséři byli kromě jiných Julius Kuba, Severin Štětina, který byl také maskérem. V závodním klubu režírovali Vítězslav Slatina, Josef Lisý, Antonín Nejezchleb. Nejznámějšími divadelníky v Sokole byli Stanislav Trefil, František Mrhal, Drahomír Knos, Čeněk Fryšták, Vladimír Nop, Drahomíra Knosová, manželé Štětinovi, manželé Jenerálovi, Květa Crhounková, Alois Nesvadba, František Šamánek, Jaroslav Vrána, Ljuba Derková a další.   Z herců, kteří hráli v ZK Pilana, pamatujeme Františka Vítka, Drahoslava Klučku, bratry Stratilovy, Ludmilu Cherynovou, Kajetánu Hanschelovou, Carmen Robotkovou, Annu Churou, Vlastimila Nezdařila. V operetě Kukačky, kterou nacvičil Bohuslav Mrhálek v r. 1946, hráli téměř všichni žáci školy. Kulisy vyráběl technický kroužek pod vedením učitele Aloise Foltýna.

Osobností ZK byl Karel Skácel, jehož zásluhou se sokolovna v 50. letech zmodernizovala, byly položeny parkety, vybudováno ústřední topení, opraveno jeviště. Do Zborovic přijížděli operní umělci, estrádní skupiny, známé kapely.

V té době vznikla dvě velká hudební tělesa: dívčí pěvecký soubor Zborovčanka (20 členek) a smíšený 60 členný sbor Zborovanka. Oba soubory vystupovaly na všech oslavách a kulturních podnicích v obci i okolí. Při ZK byly i další kroužky a mládež měla možnost využívat se v sokolovně sportovně i duševně.

Historie dechové hudby ve Zborovicích

Dechová hudba Zborovice, rok 1959

Dechová hudba byla ve Zborovicích založena Jiřím Jenerálem v roce 1922. Již v průběhu tohoto roku byla hudba pozvána k nahrávání svých skladeb do Československého rozhlasu v Brně. Kapela vystupovala od svého vzniku po třicet let na různých společenských akcích, slavnostech  a zábavách lidového rázu. Další doklady o jejím působení nejsou nijak doloženy.

V roce 1959 byla uspořádána oslava, které se zúčastnili bývalí členové dechové hudby a rovněž mladá nastávající generace muzikantů. K nejstarším členům patřili Emil Dostál, Alois

Müller a Jiří Jenerál, jenž byl až doposud kapelníkem. Do souboru pak nastoupili mladí hráči, jako byli Josef Mitek a Josef Jablunka.

Vedle dechového souboru účinkoval mezi posluchači velmi oblíbený taneční orchestr pod vedením Severína Štětiny. Zde hráli také bratři Milan a Svatoslav Šamánkovi, kteří patřili v té době mezi  vynikající hudebníky v širokém okolí. Později se obou souborů po vykonání kapelnických zkoušek ujal Josef Jablunka, za jehož vedení dosahovaly soubory vynikajících výsledků. Taneční orchestr po něm posléze převzal pan Jiří Vrána. Po letech ale došlo k částečné krizi u obou souborů.

taneční orchestr v roce 1950

Největšího rozmachu a zkvalitnění dosáhl dechový orchestr v průběhu sedmdesátých let. Jeho uměleckým vedoucím se stal člen Posádkové hudby Kroměříž, nadpraporčík Václav Smola. Soubor byl složen z talentovaných a cílevědomých hudebníků a pracoval pod zřizovatelem Sdružený závodní klub Nářadí Zborovice s názvem „Zborovanka“.

Činnost souboru byla velmi bohatá. Kromě  účinkování na tradičních zábavách a společenských plesech vystupoval také při nejrůznějších státních oslavách nejen v rámci okresu Kroměříž a Jihomoravského kraje, ale rovněž celé republiky. Umělecký vedoucí Václav Smola usiloval o moderní pojetí dechové hudby nejen stylem hry, ale i výběrem repertoáru a jeho aranžmá pro vlastní soubor, který dosáhl 100% kvalifikace a jeho výkon byl vždy zárukou dobrého kulturního prožitku.

Dechový orchestr Zborovanka se během své činnosti zúčastnil několika přehlídek, festivalů a soutěží, ve kterých sklízel jeden úspěch za druhým. Tady jsou některé z nich:

1972

 • Krajské kolo soutěže Zlatá křídlovka, Blansko

1973

 • Přehlídka zájmové umělecké činnosti v Jihlavě
 • Festival dechových hudeb v Nitře

1974

 • Krajská přehlídka dechových hudeb ve Zlíně - 1. místo v rámci Jihomoravského kraje

1975

 • Krajské mírové slavnosti v Ústí nad Labem
 • Koncert v Lázních Bělohradu

1976

 • kulturní vystoupení v Trenčíně a na Tvrdonických slavnostech

1977

 • Krajská přehlídka dechových orchestrů Jihomoravského kraje v oboru pochodové     hudby, Lelekovice – 1. místo
 • Festival dechových hudeb v Kunovicích a v Bošovicích

1978

 • Krajská soutěž malých dechových orchestrů Zlatá křídlovka, Velké Bílovice - 2. místo
 • Účast na Národních dožínkách v Olomouci a v Hradci Králové

1980

 • okresní kolo soutěže Zlatá křídlovka, Zborovice - 1.místo

Zborovanka, r. 1979

Ke konci roku 1978 převzal vedení orchestru Bohuslav Mrhálek. Do Zborovanky přišla postupem času řada nových muzikantů. V průběhu její dlouholeté činnosti se vystřídalo také několik zpěváků. Byli to manželé Milan a Dáša Bernardovi, Anna Bílková, Helena Harásková, Ludmila Jablunková, Petr Kolek, Josef Malina, Věra Smišovská a Věra Zábranská.

Dechová hudba Zborovanka navázala družbu s přáteli v německém Zaitzu, kam každoročně vyjížděla hrát od roku 1985 až do roku 2005. V roce 1987 se vedení orchestru ujal Ladislav Plaček ze Zdounek, který funkci kapelníka zastává dodnes.

Největší problém ovšem nastal tím, že do souboru nepřicházeli žádní mladí hudebníci. Zborovanka stagnovala a  kdysi tak vyhlášený a oblíbený soubor pomalu zanikl. V současné době se schází její torzo pouze příležitostně při společenských a pietních akcích (resp. pohřebních obřadech), kde jsou bývalí hráči Zborovanky doplněni hudebníky z blízkého okolí.