Oficiální
stránky obce

Kontakty

Obec Zborovice
Tel.: 573 369 101
Fax: 573 369 101
obeczborovice@c-box.cz
obec@obeczborovice.cz

Vítejte na webových stránkách naší obce!

Obec Zborovice - pohed na obecObec Zborovice se rozprostírá pod vrchem Troják, v pahorkatém kraji
na východě Litenčických vrchů, a to 13 kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Její původní název Sborowicz je údajně odvozen od jména majitele první zdejší starobylé hospodářské usedlosti.

Obec je poprvé písemně zmiňována v roce 1276, kdy se jako osada postupně rozšiřovala okolo staré kupecké stezky, která dnes tvoří
hlavní průtah obcí.

Spolu s přidruženou obcí Medlov mají Zborovice okolo 1600 obyvatel
(v roce 2006 to bylo 1624, k 28. 7. 2011 celkem 1594).

Obec je plynofikována, je zde rozveden veřejný vodovod a kanalizace,
která je napojená na čističku odpadních vod. Z občanského vybavení
je zde devítiletá základní škola, dvoutřídní mateřská školka, knihovna
s veřejným internetem a zdravotnické zařízení s obvodním, dětským i zubním lékařem a chirurgií.

V obci jsou také dvě prodejny potravin, masna, drogerie, prodejna oděvů a dvě hospody.
Dopravní spojení do obce je autobusové a vlakové.

KostelVedle zborovického zámku (dostavěn 1720), který v současnosti slouží
jako domov pro osoby se zdravotním postižením, je nejzajímavější
stavbou kostel sv. Bartoloměje, který stojí na místě bývalého hřbitova.
Na katastru obce se nachází několik historických křížů. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána byly přemístěny ke kostelu. V Medlově stojí kaple zasvěcená sv. Bartoloměji a Památník obětem 1. světové války.