Oficiální
stránky obce

Kontakty

Obec Zborovice
Tel.: 573 369 101
Fax: 573 369 101
obeczborovice@c-box.cz
obec@obeczborovice.cz

Vítejte na webových stránkách naší obce!

Obec Zborovice - pohed na obecObec Zborovice se rozprostírá pod vrchem Troják, v pahorkatém kraji
na východě Litenčických vrchů, a to 13 kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Její původní název Sborowicz je údajně odvozen od jména majitele první zdejší starobylé hospodářské usedlosti.

Obec je poprvé písemně zmiňována v roce 1276, kdy se jako osada postupně rozšiřovala okolo staré kupecké stezky, která dnes tvoří
hlavní průtah obcí.

Spolu s přidruženou obcí Medlov mají Zborovice okolo 1600 obyvatel
(v roce 2006 to bylo 1624, k 28. 7. 2011 celkem 1594).

Obec je plynofikována, je zde rozveden veřejný vodovod a kanalizace,
která je napojená na čističku odpadních vod. Z občanského vybavení
je zde devítiletá základní škola, dvoutřídní mateřská školka, knihovna
s veřejným internetem a zdravotnické středisko s obvodním, dětským i zubním lékařem a chirurgickou ambulancí.

V obci je prodejna potravin, masna, smíšené zboží a dvě hospody.
Dopravní spojení do obce je autobusové a vlakové.

KostelVedle zborovického zámku (dostavěn 1720), který je v současné době v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením, je nejzajímavější
stavbou kostel sv. Bartoloměje, který se nachází v centru obce.
Na katastru obce se nachází několik historických křížů. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána byly přemístěny ke kostelu. V Medlově stojí kaple zasvěcená také sv. Bartoloměji a Památník obětem 1. světové války.