Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Hlášení 16.2.2023

Hlášení 16.2.2023Datum konání:
16.2.2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž oznamují, že budou provedeny odečty vodoměrů, a to v Medlově 21. února 2023 a ve Zborovicích ve dnech 22. až 27. února 2023.  Z tohoto důvodu žádají majitele nemovitostí, aby umožnili pracovníkům přístup k vodoměrům.

 SDH Zborovice oznamuje, že v sobotu 18.2.2023 projde naší obcí masopustní rej masek s medvědem.

Oznamujeme občanům, že poplatky za popelnice a psy se vybírají na obecním úřadě v úřední dny, a to v pondělí a ve středu od 07:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin.

 Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků v katastrálním území Morkovice.

Honební společnost Morkovice Vás zve na prví valnou hromadu, která se uskuteční dne 26.2.2023 v sále Hasičské zbrojnice v Morkovicích, Kolaříkova ulice č. 559, od 14:00 hod.

 Program první valné hromady  je následující:

 • Registrace přítomných, kontrola plných mocí
 • Zahájení valné hromady.
 • Volba řídícího valné hromady.
 • Volba zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů.
 • Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
 • Schválení volebního řádu valné hromady.
 • Volba mandátové a návrhové komise.
 • Schválení programu jednání valné hromady dle pozvánky.
 • Zpráva honebního starosty o činnosti a hospodaření společenstva v době od minulé valné hromady dosud.
 • Zpráva předsedy Mysliveckého spolku Hubert Morkovice o činnosti spolku od poslední valné hromady dosud.
 • Revize Stanov Honebního společenstva Morkovice – soulad stanov s občanským zákoníkem v platném znění a zákonem o myslivosti v platném znění.
 • Informace o skončení 10-ti letého období platnosti a účinnosti Smlouvy o nájmu honitby k výkonu práva myslivosti, uzavřené mezi Honebním společenstvem Morkovice a Mysliveckým sdružením Morkovice, projednání ukončení nájemního vztahu.
 • Projednání ukončení činnosti honebního výboru Honebního společenstva Morkovice a návrhy na obsazení honebního výboru od 1.4.2023 na dobu dalších 10-ti let.
 • Návrhy na způsob využití honitby a rozhodnutí o způsobu využití honitby od 1.4.2023 po dobu dalších 10-ti let.
 • Předložení žádosti o pronájem honitby, jednání o nich a návrh řešení.
 • Předložení návrhu nájemní smlouvy pro případ rozhodnutí valné hromady o pronájem honitby.
 • Usnesení.
 • Diskuze.
 • Závěr.

 Vezměte si s sebou čísla Vašich parcel a výměru. Můžete za sebe poslat zástupce. Tiskopis plné moci bude k dispozici v sídle Honebního společenstva Morkovice, Náměstí č. 35, u honebního starosty Ing. Jana Bleši 10.2.2023 od 14:00 hod do 16:00 hod.