Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Právní předpisy obce, zákony a usnesení zastupitelstva a veřejnoprávní smlouvy

Právní předpisy obce

Název vyhlášky

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 09_2019 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 08_2019 o místním poplatku z komunalních odpadů.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Zborovice č. 07_2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.05_2019 o zrušení vyhlášky č.02_2002 Řád veřejného pohřebiště.pdf

 6.7.2019

Nařízení obce Zborovice č.004_2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.pdf

 1.3.2019

Obecně závazná vyhláška č.03_2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se[2].pdf

 1.3.2019

Obecně závazná vyhláška č.02_2019 o místních poplatcích.pdf

 1.3.2019

Nařízení obce Zborovice č.01_2019, kterým se vydává tržní řád[2].pdf

 1.3.2019

Obecně závazná vyhláška obce Zborovice č. 1 2017

15.02. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 01 2016

18. 03. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 01 2015

18. 03. 2015

Tržní řád

20. 09. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích

01. 01. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

01. 01. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 03/2009

23. 04. 2009

Obecně závazná vyhláška č. 04/2009

23. 04. 2009

Obecně závazná vyhláška č. 05/2009

23. 04. 2009

Stanovení výše stočného

01. 01. 2009

Organizační řád obce

12. 9. 2003

Hřbitovní řád

1.10.2002

Opatření obecné povahy č. 1/2018 - Územní plán Zborovice

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb.

O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb.

O obcích

zákon č. 72/2012 Sb.

O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb.

O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb.

O místních poplatcích

zákon č. 200/1990 Sb.

O přestupcích

zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb.

O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb

O ochraně osobních údajů

zákon č. 134/2016 Sb.

O veřejných zakázkách

zákon č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 14/2017 Sb.

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Datum Dokument

24.9.2020

Zápis ze XVIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce_anonymizovaný.pdf

30.7.2020

Zápis ze XVII. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

26.6.2020

Zápis ze XVI. veřejného zasedání zastupitelstva obce anonymizovaný.pdf

30.4.2020

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 30.4.2020.pdf

27.2.2020

Anonymizovaný zápis z XIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zborovice.pdf

12.12.2019

Zapis ze 13. verejneho zasedani zastupitelstva obce Zborovice ze dne 12.12.2019[3].pdf

28.11.2019

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 28.11.2019.pdf

17.10.2019

Zápis z 11. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 17.10.2019.pdf

19.09.2019

Zápis z 10. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 19.9.2019.pdf

22.08.2019

Zápis z 9. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 22.8.2019.pdf

20.06.2019

Zápis z 8. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.6.2019.pdf

02.05.2019

Zápis ze 7. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 2.5.2019.pdf

18.04.2019

Zápis z 6. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 18.4.2019.pdf

20.02.2019

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 20.2.2019.pdf

31.01.2019

Zápis ze 4. Veřejného zasedání ZO Zborovice ze dne 31.01.2019.pdf

20.12.2018

Zápis z 3. Veřejného zasedání ZO Zborovice, konaného dne 20.12.2018.pdf

22.11.2018

Zápis z 2. Veřejného zasedání ZO Zborovice konaného dne 22.11.2018.pdf

31.10.2018

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Zborovice konaného dne 31.10.2018.pdf

Usnesení zastupitelstva

Datum

Dokument

16. 8. 2018

Usnesení z 20. veřejného zasedání ZO ze dne 16.8.2018

17. 5. 2018

Usnesení z 19. veřejného zasedání ZO ze dne 17.5.2018

22. 2. 2018

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO ze dne 22.2.2018.pdf

16.11. 2017

Usnesení ze 17. veřejného zasedání ZO ze dne 16.11.2017.pdf

17. 8. 2017

Usnesení z 16. veřejného zasedání ZO ze dne 17.8.2017.pdf

18. 5. 2017

Usnesení z 15. Veřejného zasedání ZO dne 18.5.2017.pdf

9 . 2.2017

Usnesení ze 14. veřejného zasedání ZO Zborovice.pdf

15.12.2016

Usnesení z 13. veřejného zasedání ZO Zborovice dne 15.12.2016.pdf

06.10.2016

Usnesení z 12. veřejné zasedání ZO 6.10.2016.pdf

18. 8. 2016

Usneseni z 11. Veřejného zasedání ZO Zborovice 18.8.2016.pdf

26. 5. 2016

Usnesení z 10. veřejeného zasedání ZO Zborovice ze dne 26.5.2016.pdf

11. 2. 2016

Usnesení z 9.veřejného zasedání ZO.pdf

15. 12. 2015

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO

01. 10. 2015

Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO

02. 07. 2015

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO

21. 5. 2015

Usnesení z 5. zasedání ZO

26. 2. 2015

Usnesení ze 4. zasedání ZO

18. 12. 2014

Usnesení ze 3. zasedání ZO

24. 11. 2014

Usnesení z 2. zasedání ZO

03. 11. 2014

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO

Usnesení zastupitelstva - archiv (2010-2014)

Datum

Dokument

21. 08. 2014

Usnesení z 17. zasedání ZO

22. 05. 2014

Usnesení z 16. zasedání ZO

27. 02. 2014

Usnesení z 15. zasedání ZO          Příloha

12. 12. 2013

Usenesení ze 14. zasedání ZO

29. 08. 2013

Usnesení z 13. zasedání ZO

30. 05. 2013

Usnesení z 12. zasedání ZO

21. 02. 2013

Usnesení z 11. zasedání ZO

13. 12. 2012

Usnesení z 10. zasedání ZO

25. 09. 2012

Usnesení z 9. zasedání ZO

21. 06. 2012

Usnesení z 8. zasedání ZO

26. 03. 2012

Usnesení ze 7. zasedání ZO

02. 02. 2012

Usnesení z 6. zasedání ZO

08. 12. 2011

Usnesení z 5. zasedání ZO pdf

22. 09. 2011

Usnesení ze 4. zasedání ZO 1. část 2. část

16. 06. 2011

Usnesení ze 3. zasedání ZO

17. 02. 2011

Usnesení z 2. zasedání ZO

16. 12. 2010

Usnesení z 1. zasedání ZO

09. 11. 2010

Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO 1. část 2. část

Usnesení zastupitelstva - archiv (2006-2010)

30.09.2010

Usnesení z 18. veřejného zasedání ZO

20.05.2010

Usnesení z 17. veřejného zasedání ZO

04.02.2010

Zápis z 16. veřejného zasedání ZO

07.12.2009

Zápis z 15. veřejného zasedání ZO

19.11.2009

Zápis ze 14. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z 13. veřejného zasedání - 1. část 2. část

23.04.2009

Zápis z 12. veřejného zasedání ZO

25.06.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 25.6.2009

23.04.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 23.4.2009

05.02.2009

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 5.2.2009

18.12.2008

Zápis z 10.veřejného zasedání ZO dne 18.12.2008

20.11.2008

Zápis z 9.veřejného zasedání ZO dne 20.11.2008

19.08.2008

Zápis z 8.veřejného zasedání ZO dne 19.8.2008

30.05.2008

Zápis z 7.veřejného zasedání ZO dne 30.5.2008

28.02.2008

Zápis z 6.veřejného zasedání ZO dne 28.2.2008

16.12.2007

Zápis z 5. veřejného zasedání ZO dne 13.12.2007

17.09.2007

Zápis z 4. veřejného zasedání ZO dne 17.9.2007

17.06.2007

Zápis z 3. veřejného zasedání ZO dne 14.6.2007

21.03.2007

Zápis z 2. veřejného zasedání ZO dne 16.3 2007

20.12.2006

Zápis z 1. veřejného zasedání ZO dne 14.12.2006

06.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání

 

Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Obec Zborovice- TJ Pilana Zborovice

Verejnopravni smlouva_TJ Pilana_2019.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2019

Obec Zborovice- COOP družstvo HB

Verejnopravni smlouva_COOP_2019.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - ELEDA s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva_9_2020_ELEDA.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - COOP družstvo HB

Veřejnoprávní smlouva_8_2020_COOP.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - Římskokatolická farnost Zborovice

Veřejnorpvání smlouva_5_2020_Římskokatolická farnost.pdf

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 2020

Obec Zborovice - TJ Pilana Zborovice z.s. Verejnopravni smlouva_7_2020_TJ_Pilana.pdf