Činnost sboru

 

ZÁPIS Z CELOROČNÍ ČINNOSTI SDH ZBOROVICE V ROCE 2020

 

            Letošní rok jsme zahájili přípravami a organizací tradičního Hasičsko-mysliveckého plesu na Sokolovně ve Zborovicích, který se konal 1.února 2020.

            V únoru jsme se zúčastnili Hasičského turnaje v kuželkách v Litenčicích.  22.února jsme uskutečnili tradiční Masopustní rej masek – Vodění medvěda v celé obci. V únoru se také rozhodčí mládeže a preventiva zúčastnili školení na OSH v Kroměříži.

            12.března 2020 byl vládním nařízením České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření koronavirové padnemie na území České republiky, proto Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zrušilo všechny akce a aktivity, které jsme měli naplánované v měsících březen, duben, květen. V tomto období členové našeho sboru zajišťovali distribuci látkových roušek pro starší občany v naší obci, také jsme se podíleli na rozvozu desinfekčního roztoku pro občany Zborovic. Po částečném rozvolňování v červnu 2020 jsme provedli sběr železného šrotu v celé obci. Na poradě výboru jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů zrušit další požární soutěže, které jsme měli organizovat, tj.: Memoriál M. Horáka a J.Pospíšila, Noční požární soutěž mládeže a Noční požární soutěž pro dospělé.

            V červenci, srpnu a září pokračovali vedoucí mládeže ve schůzkách s mladými hasiči, částečně i v požárních trénincích a schopnosti zúročili na soutěži O pohár starosty sboru v Nětčicích. Zúčastnili se exkurze na rozhlednu Zdenička v Těšánkách a také soustředění se sportovními aktivitami na Sokolovně ve Zborovicích.

            Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo soutěží ve Vyškově, Nětčicích, Kostelanech, Přílepech, Sazovicích, Ludéřově, Dubu nad Moravou a také Noční soutěže v Litenčicích.

            Ženy Hánová Adéla a Jakšová Pavla se zúčastnily soutěže TFA v Lutopecnách.

            Na hody 28.srpna naši členové zorganizovali tradiční přátelské utkání v kopané hasiči-myslivci, ve večerních hodinách Hodovou zábavu s muzikou Classic Band Kroměříž ve venkovních prostorách Sokolovny. V neděli jsme zajišťovali technickou pomoc při hodovém koncertě dechové hudby „Skoroňáci“.

            Na začátku října byl Vládním nařízením České republiky opět vyhlášen nouzový stav   z důvodu šíření 2.vlny koronavirové pandemie na území České republiky. V našem hasičském sboru jsme se z bezpečnostních důvodů rozhodli opět zrušit všechny akce a aktivity, které jsme měli naplánované do konce roku 2020, tj.:

·         3.října - Branný závod mládeže v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích

·         31.října - lampionový průvod v obci pro děti

·         5.prosince – Mikulášskou nadílku v obci

·         11.prosince – Výroční valnou hromadu našeho sboru

·         31.prosince – rozloučení se starým rokem

            I přes nepříznivou situaci v tomto roce členové zásahové jednotky Zborovice zasahovali při požáru rodinného domu v Tetěticích, Skržicích a Medlově, zajišťovali technickou pomoc při přívalových deštích v Hošticích, Troubkách a ve Zborovicích, při spadlém stromu na rodinném domku v Soběsukách, při požáru suché trávy na Dřínově – Vlčí Doly, při požáru kontejneru na objemný odpad ve Zborovicích.

            Členská základna našeho sboru čítá 94 členů – 50 mužů, 21 žen, 3 dorostenky a 20 členů mládeže. Nejstarším členem našeho sboru je bratr Zdeněk Surýnek, který letos oslavil 93.narozeniny.

                                                            Štefan Valigurský, starosta sboru

                                              

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PLÁN PRÁCE SDH ZBOROVICE NA ROK 2021

 

·  kontrola zápisů z předchozích schůzí

·  seznámení s akcemi pořádanými Okresním sdružením hasičů i okrskem

·  provádět členské a výborové schůze dle potřeby sboru, Okresního sdružení i okrsku

·  důsledně se připravovat a zúčastnit se 1.kola v požárním sportu a dalších soutěží v okrese i okrsku

·  zapojit družstvo mladých hasičů do soutěžní hry Plamen

·  provádět výcvik zásahové jednotky

·  dle potřeby provádět údržbu techniky, výstroje i výzbroje

·  v únoru zorganizovat masopustní rej masek – Vodění medvěda – zrušeno kvůli vládním nařízením

·  27.3. zorganizovat turnaj ve stolním tenise pro dospělé

·  17.4. provést sběr železného odpadu v celé obci

·  téhož měsíce připravit přednášku o požární technice pro Mateřskou školu a 1.ročník Základní školy, zorganizovat s vedoucími mládeže odbornou praktickou přípravu mládeže

·  30.4. připravit stavění máje s pálením čarodějnic

·  29.5. připravit kácení máje s dětským odpolednem

·  během roku uskutečnit návštěvu vinného sklepa, dále zajistit návštěvy kina, plaveckého bazénu pro mládež a soutěžní družstva mužů a žen

·  7.8.  ve 21:00hod zorganizovat Noční soutěž v požárním sportu spojenou se soutěží v PS8 na hřišti TJ ve Zborovicích, kategorie Muži, Ženy, Starší páni

·  14.8. v 19:30hod zorganizovat Noční požární soutěž mládeže na hřišti TJ ve Zborovicích

·  na hody uskutečnit tradiční utkání v kopané s hodovou zábavou

·  2.10. v 10hod připravit a zorganizovat Branný závod mládeže ve spolupráci s mysliveckým spolkem Zborovice-Medlov v okolí chaty U Zajíčka ve Zborovicích

·  30.10. uskutečnit Lampionový průvod v obci Zborovice

·  v prosinci uskutečnit Mikulášskou nadílku v obci

·  během roku spolupracovat s Mateřskou a Základní školou a ostatními spolky v obci

·  dle potřeby Obecního úřadu provádět brigádnickou činnost

 

Tento plán je otevřený a bude v průběhu roku doplňován a upravován.

 

Termíny nebo konání akcí se mohou změnit nebo zrušit v důsledku vládních nařízení a dané epidemiologické situace.

 

                                                                 Tibor Krist, velitel sboru

                                                                 Štefan Valigurský, starosta sboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Aktuality:

 

 

Více informací v záložce aktuality !!!