Výbor

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Zborovice

na funkční období 2020 - 2025

 

Starosta:                                                 Štefan Valigurský

Náměstek starosty:                                 Cyril Machač

Velitel:                                                   Tibor Krist

Velitel jednotky obce:                            Tibor Krist

Zástupce velitele:                                   Jakub Derka

Strojník:                                                 Miroslav Nosek

Referent prevence a vých. činnosti:       Petr Lejsal

Jednatel:                                                Lukáš Derka

Hospodář:                                               Pavlína Machačová

Org.referent sboru:                                Zdenka Valigurská

Vedoucí kolektivu mladých hasičů:         Kateřina Nosková

Referentka žen:                                      Monika Horáková

Kronikář:                                                Petra Políčková

Člen výboru:                                           Michal Horák

Člen výboru:                                           Martin Jablunka

Člen výboru:                                           Filip Jablunka

Revizor:                                                  Marie Muchová

 

 

 

 

Aktuality:

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO VINNÉHO SKLEPA:

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA se z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR RUŠÍ

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR se ruší tradiční VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, který se měl konat dne 28. 3. 2020.

Náhradní termín bude s předstihem vypsán v podzimních měsících.

 

Všem přejeme pevné zdraví.