Výbor

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Zborovice

na funkční období 2020 - 2025

 

Starosta:                                                 Štefan Valigurský

Náměstek starosty:                                 Cyril Machač

Velitel:                                                   Tibor Krist

Velitel jednotky obce:                            Tibor Krist

Zástupce velitele:                                   Jakub Derka

Strojník:                                                 Miroslav Nosek

Referent prevence a vých. činnosti:       Petr Lejsal

Jednatel:                                                Lukáš Derka

Hospodář:                                               Pavlína Machačová

Org.referent sboru:                                Zdenka Valigurská

Vedoucí kolektivu mladých hasičů:         Kateřina Nosková

Referentka žen:                                      Monika Horáková

Kronikář:                                                Petra Políčková

Člen výboru:                                           Michal Horák

Člen výboru:                                           Martin Jablunka

Člen výboru:                                           Filip Jablunka

Revizor:                                                  Marie Muchová

 

 

 

 

savice.jpgAktuality:

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli Vás o činnosti našeho sboru informovat prostřednictvím webových stránek.

V sekci AKTUALITY si můžete spolu s námi zavzpomínat na rok 2020 a pročíst si zápis o celoroční činnosti SDH Zborovice.

Taktéž Vás zde seznámíme s plánem práce na rok 2021.

I nadále děkujeme za Vaši přízeň a podporu a těšíme se, snad již brzy, na osobní setkání.

Přejeme všem pevné zdraví.

Váš Sbor dobrovolných hasičů Zborovice