Vítejte na stránkách 

Sboru dobrovolných hasičů ZBOROVICE

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zborovicích je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor působí v obci od roku 1897, kdy v prvním roce založení čítal 39 členů. V současné době má členská základna 98 členů - z toho 50 mužů, 20 žen, 6 dorostů a 22 dětí.

Sbor působí již klasicky v široké oblasti preventivně výchovných činností, pořádá a podporuje kulturní akce a společenské dění v obci, všestranně se zabývá prací s dětmi a mládeží, ale věnuje se i aktivitám, které si současnost stále více vyžaduje, jakými jsou podpora ekologického chování či zachování tradic a úcta k historii nejen naší obce.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zborovice je jednotkou požární ochrany, kterou zřizuje obec Zborovice dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jednotka je zařazena v kategorii JPO III a je složena z členů hasičského sboru Zborovice. Družstvo jednotky tvoří 14 členů, z toho je 6 členů oprávněno k práci s dýchacími přístroji. Jednotka je vysílána k zásahům především do oblasti Zdounecka a Morkovska.

Aktuality:

 

 

Více informací v záložce aktuality !!!