Vítejte na stránkách 

Sboru dobrovolných hasičů ZBOROVICE

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Zborovicích je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor působí v obci od roku 1897, kdy v prvním roce založení čítal 39 členů. V současné době má členská základna 98 členů - z toho 50 mužů, 20 žen, 6 dorostů a 22 dětí.

Sbor působí již klasicky v široké oblasti preventivně výchovných činností, pořádá a podporuje kulturní akce a společenské dění v obci, všestranně se zabývá prací s dětmi a mládeží, ale věnuje se i aktivitám, které si současnost stále více vyžaduje, jakými jsou podpora ekologického chování či zachování tradic a úcta k historii nejen naší obce.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zborovice je jednotkou požární ochrany, kterou zřizuje obec Zborovice dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Jednotka je zařazena v kategorii JPO III a je složena z členů hasičského sboru Zborovice. Družstvo jednotky tvoří 14 členů, z toho je 6 členů oprávněno k práci s dýchacími přístroji. Jednotka je vysílána k zásahům především do oblasti Zdounecka a Morkovska.

savice.jpgAktuality:

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli Vás o činnosti našeho sboru informovat prostřednictvím webových stránek.

V sekci AKTUALITY si můžete spolu s námi zavzpomínat na rok 2020 a pročíst si zápis o celoroční činnosti SDH Zborovice.

Taktéž Vás zde seznámíme s plánem práce na rok 2021.

I nadále děkujeme za Vaši přízeň a podporu a těšíme se, snad již brzy, na osobní setkání.

Přejeme všem pevné zdraví.

Váš Sbor dobrovolných hasičů Zborovice