Zásahová jednotka SDH Zborovice

na rok 2015

 

velitel jednotky:         Pavel Nosek - dýchací technika

velitel družstva:         Jakub Derka - dýchací technika

velitel družstva:         Tibor Krist 

 

hasič - strojník:          Miroslav Nosek - dýchací technika

hasič - strojník:          Štefan Valigurský

hasič - strojník:          Martin Jablunka

hasič - strojník:          Michal Horák

hasič:                          Petr Lejsal - dýchací technika

hasič:                          Lukáš Derka - dýchací technika

hasič:                          Přemek Drobil

hasič:                          Lukáš Bilík

hasič:                          Josef Rubický

hasič:                          Dominik Solař

 

Aktuality:

30. 4. Stavění máje a Pálení čarodějnic

Nové foto:

VI. Velikonoční turnaj