Historie

Historie není dlouhá a má něco málo přes dvacet let. Odboru KČT Zborovice předcházel odbor KČT Medlov, který 30. 12. 1990 převedl činnost na nově vznikající odbor Zborovice. Pomyslný štafetový kolík se předával na poslední tůře KČT Medlov na vrcholu Kleštěnce v Litenčických vrších. Zakládající schůze nového odboru KČT Zborovice se konala 14. února 1991, odbor měl v té době 17 členů a prvním předsedou byl zvolen Karel Dostál a pokladní Drahomíra Štenclová. Náplní činnosti byly společné vycházky do Chřibů, Hostýnských, Litenčických a Vizovických vrchů a také jedno i vícedenní zájezdy do českých a slovenských hor, Beskyd, Jeseníků, Krkonoš, Orlických vrchů, Vysokých Tater, Roháčů, Malé Fatry, Strážcovských vrchů. Zájezdů se mohli zúčastňovat i zájemci z řad nečlenů klubu.

Člen odboru František Hanák byl v roce 2007 oceněn Veřejným uznáním s medailí za mimořádně prospěšnou činnost pro Klub českých turistů a za organizační činnost v místním odboru. Dalším oceněným členem byl Karel Dostál, který v roce 2008 opustil předsednický post a dostal Čestné uznání s poděkováním za dlouholetou činnost ve funkci předsedy a za propagaci turistiky. V témže roce byl zvolen nový výbor odboru KČT, předsedkyní se stala Ludmila Burešová, hospodářkou Hana Šprňová a členem František Hanák.

Odbor KČT Zborovice má v současnosti 23 členů a pokračuje v bohaté činnosti s turistickými vycházkami a zájezdy. Konec roku tradičně členové slaví předsilvestrovským výstupem na Brdo, kde se setkávají s mnoha přáteli z jiných odborů KČT. Odbor byl již dvakrát spoluorganizátorem a garantem Vrcholů oblasti na Vršavě a Chlumu. Veřejnost se o činnosti odboru dovídá z příspěvků v Týdeníků Kroměřížska a také ve Zpravodaji obce Zborovice-Medlov a pokud chce, může činnost sledovat i ve vitríně před obecním úřadem.