Historie

Historie není dlouhá a má něco málo přes dvacet let. Odboru KČT Zborovice předcházel odbor KČT Medlov, který 30. 12. 1990 převedl činnost na nově vznikající odbor Zborovice. Pomyslný štafetový kolík se předával na poslední tůře KČT Medlov na vrcholu Kleštěnce v Litenčických vrších. Zakládající schůze nového odboru KČT Zborovice se konala 14. února 1991, odbor měl v té době 17 členů a prvním předsedou byl zvolen Karel Dostál a pokladní Drahomíra Štenclová. Náplní činnosti byly společné vycházky do Chřibů, Hostýnských, Litenčických a Vizovických vrchů a také jedno i vícedenní zájezdy do českých a slovenských hor, Beskyd, Jeseníků, Krkonoš, Orlických vrchů, Vysokých Tater, Roháčů, Malé Fatry, Strážcovských vrchů. Zájezdů se mohli zúčastňovat i zájemci z řad nečlenů klubu.

Člen odboru František Hanák byl v roce 2007 oceněn Veřejným uznáním s medailí za mimořádně prospěšnou činnost pro Klub českých turistů a za organizační činnost v místním odboru. Dalším oceněným členem byl Karel Dostál, který v roce 2008 opustil předsednický post a dostal Čestné uznání s poděkováním za dlouholetou činnost ve funkci předsedy a za propagaci turistiky. V témže roce byl zvolen nový výbor odboru KČT, předsedkyní se stala Ludmila Burešová, hospodářkou Hana Šprňová a členem František Hanák.

Odbor KČT Zborovice má v současnosti 23 členů a pokračuje v bohaté činnosti s turistickými vycházkami a zájezdy. Konec roku tradičně členové slaví předsilvestrovským výstupem na Brdo, kde se setkávají s mnoha přáteli z jiných odborů KČT. Odbor byl již dvakrát spoluorganizátorem a garantem Vrcholů oblasti na Vršavě a Chlumu. Veřejnost se o činnosti odboru dovídá z příspěvků v Týdeníků Kroměřížska a také ve Zpravodaji obce Zborovice-Medlov a pokud chce, může činnost sledovat i ve vitríně před obecním úřadem. 

 

 Historie k 1. 5. 2024

Zakládající schůze KČT Zborovice se uskutečnila 14. února 1991 a předsedou byl zvolen Karel Dostál. První registrace odboru na ústředí v Praze byla provedena 12. dubna 1997. V současné době má odbor 68 členů včetně dětí, juniorů, dospělých a seniorů. Od roku 2008 je předsedkyní odboru Ludmila Burešová, která se svým týmem připravuje trasy, výlety a zájezdy do turisticky zajímavých lokalit naší republiky a Slovenska.                                                                                                                                                                  Od roku 2016 všichni turisté plní Základní odznak Turista; někteří již mají splněné všechny stupně - bronz, stříbro, zlato, diamant a platinu. V roce 2017 členové odboru Josef Mitek a Antonín Hubáček složili turistickou hymnu, se kterou odbor zahajuje výroční členskou schůzi a zpívá ji při významných příležitostech.                                                                                                                    Někteří z nás během minulých let plnili TTO "Vrcholy oblasti KČT Valašsko-Chřiby" : r. 2007 - 2008 IV. cyklus (garantem kontroly jsme byli na vrcholu Vršava); r. 2010 -  2011  V. cyklus (naše kontrola byla na vrcholu Chlum);  r. 2013 - 2014 VI. cyklus (zde jsme zajišťovali kontrolu na vrcholu Buchlovský kámen); r. 2015 - 2016 TTO "Vodní nádrže Zlínského kraje"; r. 2018 - 2019 TTO "Skalní útvary Zlínského kraje" (kontrolu jsme zajišťovali u skály Kozel a Čertovky"); r. 2022 - 2023 TTO "Skalní útvary Zlínského kraje II" (kontrolu jsme měli na skále Kalíšek a Rozštípená skála).Zúčastňujeme se oblastních akcí "Morkovské véšlap", "Za Vizovickú trnků", "Holešovská 50ka rusavskými kotáry na kole i pěšky" a celostátní akce "Den za obnovu lesa". Našimi pravidelnými akcemi jsou trasa na poutní místo Křéby 17. listopadu, kde vždy vzpomeneme na turisty, kteří již nejsou mezi námi; potom výstup na rozhlednu Brdo vždy 28. října k samostatnosti ČR a k výročí této kamenné rozhledny; "Předsilvestrovský výstup na Brdo" 30. prosince.                                  Manželé Menšíkovi se svou dcerou Viktorií absolvují trasy "Rodinné turistiky a Novoročního čtyřlístku". V roce 2020 splnili "Toulavý kočárek". Za svou aktivitu byli již několikrát oceněni ÚV KČT na celostátních konferencích. Aktivní turista Zdeněk Menšík splnil se svou ženou odznak "Dvoustovka". Samostatně pak plní TTO "Hostýnská pětistovka", OTO "Uherskohradišťsko a Moravský kras", turistický odznak "Českomoravský turista", OTO "Prostějovsko", TTO "Hradník-Morava" a společně s Davidem Vinklárkem plní odznak výkonnostní turistiky - "Pěší turistika, cykloturistika a Nastoupané kilometry". Ve své aktivitě nadále pokračují.                                          Tělesně postižený turista Jaromír Kucián s námi jezdí na zájezdy, je sběratelem turistických známek a získal ocenění "Zlatý sběratel turistických známek" a odznak "Sběratel turistických známek".                                                                                                                  Za dobu trvání odboru získali turisté různá ocenění a vyznamenání jako : Čestné uznání odboru (11 členů), Čestné uznání oblasti (2 členové) a Čestné uznání KČT (František Hanák); Diplom III. stupeň veřejného uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku (14 členů); Diplom za zásluhy o rozvoj a obětavou práci pro KČT u příležitosti 130. výročí svého založení (7 členů); Pamětní stříbrná medaile u příležitosti 130. výročí KČT a 100. let ČR (4 členové); Veřejné uznání s medailí za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku (Ludmila Burešová). Čestnými členy odboru za dlouholetou aktivní turistickou činnost a propagaci turistiky jsou Karel Dostál, František Hrabal a František Mitek. Ve svých řadách máme 9 aktivních vedoucích turistiky a 2 cvičitele cykloturistiky. Cykloturistika se v našem odboru začíná rozvíjet; v roce 2024 konáme 1. ročník cyklovýletu ze Zborovic na Velehrad a okolí, který je oblastní akcí.                                                                                                                                                                          V roce 2021 jsme převzali péči o místní studánku "Hejtmanku", kterou několikrát za rok čistíme,. kosíme trávu a provádíme nutné opravy. Starosta obce na náš popud požádal sekci značkařů oblasti Zlínský kraj o vyznačení trasy od nádraží ČSD Zborovice ke studánce turistickou značkou.                                                                                                                                                                Každý rok pořádáme 2 čtyřdenní autobusové zájezdy a 1 jednodenní autobusový zájezd, vždy do jiné lokality. Během roku jezdíme 1 krát za 2 - 3 týdny na plánované trasy místními vlakovými a autobusovými spoji do Hostýnských vrchů, Vizovických vrchů, Bílých Karpat, Litovelského Pomoraví, Vsetínských vrchů, Přírodního parku Velký Kosíř, Chřibů, CHKO Moravský kras a dalších míst. Cíle našich zájezdů jsou různorodé : Beskydy, Roháče, Jeseníky, Šumava, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Český Ráj, Česká Kanada, Rychlebské hory, Novohradské hory, Českosaské Švýcarsko, Lednicko-valtický areál, Vysočina, Orlické hory, Jizerské a Lužické hory, Medvědí soutěska Rakousko, Sázava, Krkonoše, České Středohoří, Křivoklátsko, Český les, Žďárské vrchy, Slovenské středohoří a další. Zájem o zájezdy je veliký nejen u členů odboru, ale i z řad občanů Zborovic a okolních měst a obcí.                                                V našem odboru máme turisty nejen ze Zborovic a Medlova, ale také z Troubek-Zdislavic, Počenic, Morkovic, Litenčic, Uhřic, Střílek, Kroměříže, Chropyně, Kyselovic, Hulína, Břestu, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí; často bývalých rodáků ze Zborovic. Jsme otevřeni všem, kdo projeví zájem poznávat s námi krásy naší vlasti.                                                                                                          Veřejnost se o naší činnosti a akcích dozvídá z webových stránek odboru na www.obeczborovice-zájmové organizace, které spravuje Petr Kovář a Ludmila Burešová; ze Zpravodaje obce Zborovice-Medlov a z vitríny u mapy KČT na návsi obce. Naši činnost podporuje formou dotací obec Zborovice a částečně i obec Troubky-Zdislavice.