Úvod


Rok 2013

Letošní rok jsme zahájili výroční schůzí. které se zúčastnila i předsedkyně oblasti Valašsko-Chřiby Mgr. Libuše Valentová a místostarosta obce MUDr. Vladimír Řezáč. Mimo jiné jsme ocenili dlouholetého aktivního člena odboru Karla Dostála "Diplomem čestného členství odboru KČT".

V dalších měsících jsme uskutečnili plánované turistické akce: výšlap kolem Kroměříže pod vedením F. Pospíšila; Vitčický les (ze Zborovic přes Věžky a Vlčí Doly do Vitčického lesa k rozhledně Štátula, přes Srbce a Dřínov zpět);Vizovické vrchy (Vizovice, Jasenná-zde prohlídka soukromého muzea Mikuláštíkovo fojství, Ublo, Vizovice);Chřiby (Cetechovice, Vlčák, Buchlov, Barborka, Břestecká skála, Břestek-Chabaně - zde roste sekvojec severoamerický,vysoký 32m,je to rarita).

Někteří turisté se zapojili do plnění VI. cyklu Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby. Náš odbor zajišťuje kontrolu na vrcholu Buchlovský kámen.

Členové a příznivci KČT absolvovali v květnu třídenní zájezd do Rychlebských hor-Račí Údolí. Za příjemného počasí si každý z naplánovaných tras vybral tu, která mu vyhovovala; prohlédli jsme si zámek Jánský vrch s jeho největší sbírkou dýmek a kuřáckých potřeb v republice - asi 1200 exponátů, atd. I přesto, že nám počasí moc nepřálo, prožili jsme společně hezké chvíle.

V červnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd na Králický Sněžník - túra začala na parkovišti Pod Klepáčem a vedla vzhůru na rozhlednu Klepáč, podél státní hranice přes Malý Sněžník až na vrchol Králického Sněžníku. Po chvíli odpočinku jsme pokračovali k pramenům naší Moravy a kolem sochy slona přes chatu Na Návrší do Stříbrnic, kde naše putování skončilo. V srpnu jsme se zúčastnili 11.ročníku turistického pochodu "Za Vizovskú trnků" a na přelomu srpna a září jsme uspořádali čtyřdenní zájezd do Novohradských hor. Ubytování jsme byli v hotelu U Pralesa v Černém Údolí. Byly to krásné čtyři dny plné nádherné přírody, hezkého počasí a skvělých zážitků. Večery nám vyplnily zajímavé besedy s majitelem hotelu o jeho cestách po Africe a jižní Americe. V září, mimo tradiční túru při Koryčanské pouti, jsme ještě absolvovali třídenní zájezd do Vysokých Tater-Starý Smokovec. Účastníci zájezdu si volili trasy sami a přijeli velice spokojeni. Mimo zájezdy vyrážíme na kratší sobotní túry v Chřibech,Hostýnských a Vizovických vrších.

Naše poděkování patří členovi Petru Kovářovi, který o naší činnosti píše krásné články do okresních novin a aktualizuje webové stránky.

 

Rok 2014

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v restauraci Bezměrovský dvůr v Bezměrově. Jako vždy, tak i tentokrát, většina z nás tam došla pěšky z Kroměříže přes Podzámeckou zahradu a po cyklostezce. Za oblast se opět jako loni zúčastnila předsedkyně oblasti Mgr. Libuše Valentová. Našemu odboru byl předán od ústředí KČT ke 125.letům KČT Diplom za dlouholetou reprezentaci turistiky. Členové Hana Šprňová a František Hanák obdrželi Účastnický list za reprezentaci turistiky. O jednotlivých trasách není třeba se zmiňovat, neboť je naleznete ve fotogalerii.

Na závěr patří poděkování Obecnímu úřadu ve Zborovicích za sponzorský dar ve výši 2000,-Kč na naši činnost.

Také děkuji členovi odboru Petrovi Kovářovi za články o našich aktivitách v okresním tisku a ve Zpravodaji obce Zborovice-Medlov a za vedení našich webových stránek. Poděkování patří také členovi A. Hubáčkovi za rady, postřehy a připomínky a všem za návrhy tras a zájezdů na další roky.

 

ROK 2015 

Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2014,schválili jsme si akce a zájezdy na rok 2015 a zvolili výbor. Na obnovu chaty Libušín-Pustevny jsme odeslali částku 2.800,-Kč. Ve fotogalerii jsou informace o našich trasách a zájezdech. 

Někteří z nás plnili tematický turistický odznak Vodní nádrže Zlínského kraje 2015-2016.Je to akce oblasti Valašsko-Chřiby,je dvouletá a je o devíti největších nádržích Zlínského kraje.V letošním roce byla provedena nová registrace odboru - nový název je:KČT,odbor Zborovice.Také se provedla výměna členských průkazů zaregistrovaným turistům.

Na závěr chci poděkovat OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 2.000,-Kč na naši činnost; p.Hubáčkovi za aktivní přístup k navrhování tras a předávání fotografií z našich akcí; p.P.Kovářovi za vedení našich webových stránek a odesílání fotografií s popiskami a s články na web oblasti Valašsko-Chřiby; p.Burešovi za fotodokumentaci z našich akcí a zájezdů.                                                             

 

 ROK 2016

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v sále Grunt Galatík Těšánky.Většina z nás tam došla pěšky ze Zborovic přes Podlavčí,Troubky,Grunt Galatík Těšánky. Odbor slavil 25.výročí založení. Za obec Zborovice se zúčastnil místostarosta MUDr. Vladimír Řezáč a za oblast Valašsko-Chřiby p.Liba Valentová. Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za minulý rok. Schválili jsme zprávu kontrolní komise; akce a zájezdy na rok 2016.

O aktivitách v roce 2015 není třeba se podrobně rozepisovat,neboť vše je ve fotogalerii i s články o akcích.V tomto roce někteří dokončili plnění tematického turistického odznaku Vodní nádrže Zlínského kraje; 13 členů se zúčastnilo více jak 20 turistických tras  a získali Základní odznak Turista I.stupeň-bronzový. Diplom III.stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku - toto ocenění dostali: A.Hubáček,F.Hrabal, J.Kočíř, H.Šprňová.

Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar na naši činnost; turistům Burešovi,Hubáčkovi a P.Kovářovi za fotodokumentaci na webové stránky.

 

 ROK 2017

V lednu se uskutečnila naše členská schůze v jídelně SŠ COPT Kroměříž. Někteří z nás šli 9 km trasu okolo Kroměříže, někteří došli přímo do jídelny. Schůzi jsme zahájili zpěvem naší vlastní turistické hymny. Za oblast Valašsko-Chřiby byla přítomna předsedkyně oblasti pí. Libuše Valentová se svým manželem. Předsedkyně a hospodářka informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2016. Zprávu o činnosti p. Hubáček podpořil promítáním fotografií z jednotlivých akcí a zájezdů. Schválili jsme zprávu kontrolní komise, akce a zájezdy na rok 2017. Do svých řad jsme přijali 2 nové členy. Zvolili jsme novou hospodářku odboru - pí. Hanu Makovou, neboť stávající hospodářka pí. Hana Šprňová se vzdala funkce na vlastní žádost. Ocenění našich turistů: Diplom III. stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku obdrželi: p. Antonín Hubáček, František Hrabal, Jaroslav Kočíř a pí. Hana Šprňová. Třináct turistů splnilo a dostalo Základní odznak Turista I. stupně - bronzový i s pamětním listem.

Poděkování patří OÚ Zborovice a OÚ Troubky-Zdislavice za sponzorské dary na naši činnost.

 

 ROK 2018

V lednu proběhla naše členská výroční schůze v hotelu "Ječmínek" v Chropyni. Někteří turisté šli pěšky z Kroměříže, někteří z Plešovce a další dojeli na místo. Schůzi jsme zahájili naší turistickou hymnou. Pak předsedkyně a hospodářka informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2017. Zprávu o činnosti podpořil p. Hubáček promítáním fotografií z jednotlivých akcí a zájezdů. Schválili jsme zprávu kontrolní komise, akce a zájezdy na rok 2018. Ocenění našich turistů: Diplom III. stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku obdrželi pí. Jarmila Dostálová, p. Petr Kovář, Josef Mitek a František Mitek. Osm turistů splnilo a dostalo Základní odznak Turista I. stupně - bronzový i s pamětním listem. Předsedkyně přítomné seznámila s akcemi KČT ke 130. výročí KČT a 100. výročí ČR; s úrazovým pojištěním turistů; s akcí Skalní útvary Zlínského kraje atd.

Celkem jsme uskutečnili 18 akcí, kterých se zúčastnilo 435 turistů. Při plnění Základního odznaku Turista I., II., III. stupně 23 turistů odpracovalo 46 brigádnických hodin. Skalní útvary Zlínského kraje plnilo 8 turistů; Toulavý kočárek splnila 1 rodinka. P. Jaromír Kucián získal bronzový odznak "Sběratel turistických známek", je 255 účastník s oceněním v celé ČR.

V tomto roce ukončili své členství v odboru ze zdravotních důvodů pí. D. Bernardová, D. Štenclová a p. J. Čech. Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar a celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT.

 

 ROK 2019

V lednu proběhla naše členská výroční schůze na Gruntu Galatík v Těšánkách. Někteří turisté šli pěšky ze Zdounek a někteří dojeli na místo. Za oblast Valašsko-Chřiby se schůze zúčastnila předsedkyně oblasti Libuše Valentová se svým manželem. Schůzi jsme zahájili naší turistickou hymnou. Do svých řad jsme přijali 11 nových členů. Předsedkyně podala zprávu o činnosti za rok 2018, kterou p. Hubáček podpořil promítáním fotografií z jednotlivých akcí a zájezdů; hospodářka informovala členy o hospodaření za rok 2018. Také jsme byli seznámeni ze zprávou z dvoudenního semináře zástupců odborů na Tesáku.

Schválili jsme zprávu kontrolní komise, akce a zájezdy na rok 2019. Bylo předáno ocenění několika turistům a to: Diplom u příležitosti 130. výročí založení KČT obdrželi - H. Maková, J. Pospíšilová, V. Vartová, V. Bureš, A. Hubáček, P. Kovář, F. Pospíšil. Pamětní stříbrnou medaili u příležitosti 130. výročí založení KČT a 100. let ČR obdrželi - L.Burešová, J. Vrublová, K. Dostál, F. Hanák. Diplom III. stupeň veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku převzala L. Burešová.  Od roku 2016 plníme Základní odznak Turista a k dnešnímu dni má splněno: I. stupeň-bronz 35 turistů, II. stupeň-stříbro 16 turistů, III. stupeň-zlato 6 turistů.

Byl zvolen výbor ve složení: L. Burešová - předsedkyně; H. Maková - hospodářka; J. Pospíšilová - metodik; F. Hanák - člen; P. Kovář - člen. Všichni členové si podepsali souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Celkem jsme v roce 2019 uskutečnili 17 akcí, kterých se zúčastnilo 419 turistů a 3 akce pro veřejnost s účastí 66 lidí; odpracovali jsme 74 hodin při 37 brigádách. Pan Jaromír Kucián získal stříbrný odznak "Sběratel turistických známek" a to se svým vnukem ve fotosoutěži s maxi známkami 2019; v losování získali výhru - hodinky. Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč a celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT.

 

 ROK 2020

V lednu se uskutečnila členská výroční schůze v restauraci "U Korešů" v Kroměříži. Za oblast Valašsko-Chřiby se schůze zúčastnil p. Miloslav Vítek. Schůzi jsme zahájili naší turistickou hymnou. Do svých řad jsme přijali novou členku Věru Žákovou. Předsedkyně podala zprávu o činnosti za rok 2019, kterou p. Hubáček podpořil promítáním fotografií z jedno-tlivých akcí a zájezdů; hospodářka informovala členy o hospodaření za rok 2019. Také jsme byli seznámeni se zprávou z dvoudenního semináře zástupců odborů na Tesáku.

Schválili jsme zprávu kontrolní komise, akce a zájezdy na rok 2020. Od roku 2016 plníme Základní odznak Turista a do konce roku 2020 je splněno: I. stupeň-bronz 37 turistů, II. stupeň-stříbro 18 turistů, III. stupeň-zlato 7 turistů; IV. stu-peň-diamant 2 turisté. Někteří turisté se zapojili do plnění i dalších odznaků a to: Výkonnostní odznak nastoupané kilo-metry plní Menšík a Vinklárek; výkonnostní odznak cykloturistiky plní Menšík; výkonnostní odznak pěší turistiky plní Menšík a Vinklárek; Dvoustovku plní manželé Menšíkovi; Toulavý kočárek splnila Viktorie Menšíková se svými rodiči.        J. Kucián v soutěži v turistických maxi známek se svým vnukem vyhráli dvoudenní pobyt na chatě Prašivá.

Prezentace našeho odboru probíhá v místním časopise Zpravodaj obce Zborovice-Medlov a na webových stránkách www.obeczborovice - zájmové organizace - KČT, kde naleznete články a fotky z túr a zájezdů, které tam vkládají Antonín Hubáček a Petr Kovář. V roce 2020 byl změněn název oblasti, nyní je : oblast Zlínský kraj. Celkem jsme uskutečnili  11 akcí, kterých se zúčastnilo 217 turistů (z toho 20 dětí); odpracovali jsme 12 hodin při 6 brigádách. Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 10.000,-Kč a celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT.

Rok 2020 byl poznamenán pandemií Covid-19, některé akce nebyly uskutečněny kvůli vládnímu nařízení a nouzovému stavu.

 

ROK 2021

Výroční členská schůze se neuskutečnila z důvodu pandemie Covid-19.

 

 ROK 2022

 V lednu se uskutečnila členská výroční schůze v Domě kultury Zdounky. Za oblast Zlínský kraj se schůze zúčastnil p. Jindřich Urban a za obec Zborovice místostarostka pí. Zuzana Plesníková. Do svých řad jsme přijali celkem 10 nových členů, z toho 4 děti. Předsedkyně všechny seznámila se zprávou o činnosti odboru za rok 2021, kterou p. Hubáček doplnil prezentací fotografií z tras a ze zájezdů. Členové odboru se v roce 2021 zapojili do obnovy studánky "Hejtmanky" ve Zborovicích, její údržby a budou v tom pokračovat. Hospodářka podala zprávu o hospodaření odboru a následně jsme vyslechli od pí. Haráskové zprávu kontrolní komise a vše je v hospodaření v pořádku. Předsedkyně podala informace z dvoudenního semináře zástupců odborů na Tesáku. 

Někteří členové byli oceněni za svou aktivní a prospěšnou činnost pro turistiku. Čestné uznání odboru a III. stupeň Veřejné uznání-Diplom za mimořádně prospěšnou činnost pro Klub českých turistů a českou turistiku obdrželi: Ladislav Horáček, Jiřina Horáčková, Vladimír Bureš, Hana Maková, Jana Pospíšilová, Věra Vartová. Čestné uznání oblasti KČT za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci pro turistiku obdržela Ludmila Burešová a Čestné uznání KČT František Hanák.

Odznak Turista splnili: I.st. - bronz Jaroslav Kočíř; II.st. - stříbro Božena Hrabalová, František Hrabal, Jana Pospíšilová, Zdeněk Menšík; III.st. - zlato Vladimír Bureš, Marie Muchová, Ladislav Horáček; IV.st. - diamant Věra Vartová, Jaromír Kucián. Manželé Menšíkovi splnili v roce 2021 turistický odznak Uherskohradišťsko, plnili akci Rodinná turistika=Toulavý kočárek s dcerou Viktorií a 16. října 2021 byli v Praze na konferenci KČT oceněni Čestným uznáním s věcným darem a získali 3. místo. Zdeněk Menšík se zúčastnil cykloturistické akce pořádané KČT "Na kole po chatách KČT", celkem najezdil 365 km a z této akce pořídil malou reportáž, která je umístěna na internetových stránkách KČT.

Začátkem listopadu 2021 byli Zdeněk Menšík a David Vinklárek na školení vedoucích pěší turistiky. V současné době máme v odboru 11 aktivních vedoucích pěší turistiky.

I když rok 2021 byl zahájen nouzovým stavem, přesto jsme uskutečnili 15 akcí, kterých se zúčastnilo 241 turistů; odpracovali jsme 98 hodin při 24 brigádách. Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč; celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT; fotografům  V. Burešovi, L. Horáčkovi a J. Němcovi. Bez nich bychom neměli fotodokumentaci. Také A. Hubáčkovi a P. Kováři za vedení webových stránek.

 

 ROK 2023

Letošní výroční členskou schůzi jsme opět uskutečnili v DK Zdounky. Za oblast Zlínský kraj se ji zúčastnil p. Jindřich Urban a za Obec Zborovice místostarostka paní Zdenka Kuciánová. Do svých řad jsme přijali nové členky. Předsedkyně seznámila přítomné se zprávou o činnosti odboru za rok 2022. Pan Hubáček jednotlivé akce doprovázel prezentací fotek na plátno. Hospodářka seznámila přítomné se zprávou o hospodaření odboru za rok 2022 a s rozpočtem na rok 2023. Kontrolní komise ve své zprávě mimo jiné uvedla, že hospodaření odboru je v naprostém pořádku. Během roku prováděli členové odboru údržbu studánky "Hejtmanky".

Tato schůze byla i volební a tak jsme zvolili staronový výbor, kontrolní komisi a statutárního zástupce na další čtyř leté volební období. Také jsme zvolili zástupce na oblastní konferenci.

Byly předány ocenění turistům a to : pan František Hrabal a František Mitek obdrželi "Diplom čestného členství odboru Klubu českých turistů" a podepsali se do odborové kroniky. "Čestné uznání odboru" dostali paní Jana Doláková, Pavlína Harásková, Božena Hrabalová, Jiřina Vrublová a pan Jaromír Kucián.

Odznak Turista splnili : I.st. - bronz Sylva Havránkvá, Jaroslav Rýdl; II.st  - stříbro Jana Doláková, Petr Kovář; III.st. - zlato Anna Tesaříková, František Pospíšil; IV.st. - diamant Hana Šprňová, Jiřina Vrublová; V.st. - platina Hana Šprňová, Jiřina Vrublová.

Simona Menšíková s dcerou Viktorií si převzaly 26.3.2022 na celostátní konferenci v Praze ocenění za Rodinnou turistiku za rok 2021. Jaromír Kucián získal ocenění za sbírku turistických známek "Zlatý sběratel Turistických známek" a odznak "Sběratel Turistických známek".

Zdeněk Menšík a David Vinklárek se zúčastnili školení vedoucích cykloturistiky. V současné době je v odboru 11 aktivních vedoucích turistiky a 2 cvičitelé cykloturistiky.

Celkem jsme uskutečnili 23 akcí, kterých se zúčastnilo 376 turistů; při brigádách jsme odpracovali 98 hodin.    Poděkování patří OÚ Zborovice za dotaci ve výši 10.000,- Kč; celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT; fotografům V. Burešovi, L. Horáčkovi, P. Kovářovi a J. Němcovi za dokumentaci. Poděkování patří A. Hubáčkovi a P. Kovářovi za vedení webových stránek a prezentaci akcí.

 

ROK 2024

Výroční členskou schůzi jsme uskutečnili v DK Zdounky. Za oblast Zlínský kraj se ji zúčastnila pí. Libuše Tkadlecová, sekretářka oblasti a za obec Zborovice-Medlov pí. Zdenka Kuciánová, místostarostka obce. Do svých řad jsme přijali nové členy - Jan Horák a Tereza Pátíková. Předsedkyně seznámila přítomné se zprávou o činnosti odboru v roce 2023, kterou pan Hubáček prolínal prezentací fotek z tras a zájezdů. Hospodářka přítomné informovala se stavem hospodaření odboru za rok 2023 a s návrhem rozpočtu na rok 2024. Kontrolní komise neshledala nedostatky v hospodaření odboru. Během roku opět členové prováděli údržbu studánky "Hejtmanky".

Skalní útvary Zlínského kraje II splnili - Ludmila Burešová, Vladimír Bureš, Jiřina Horáčková, Ladislav Horáček. Zdeněk Menšík splnil odznaky - "Dvoustovka", tematický odznak "Hostýnská pětistovka", oblastní odznak "Moravský kras". Simona Menšíková splnila odznak "Dvoustovka".

Odznak Turista splnili : I.st. - bronz Viktorie Menšíková, Dagmar Klabalová, Zdenka Kubešová, Vlasta Kuncová, David Vinklárek, Věra Žáková; II.st. - stříbro Antonín Hubáček, Simona Menšíková, Jaroslav Rýdl; II.st. - zlato Jiřina Horáčková, Marie Chocholatá, Petr Kovář, František Mitek; IV.st. - diamant Ludmila Burešová; V.st. - platina Věra Vartová. Třicet turistů obdrželo odznak "135. let KČT".

Na oblastním semináři ve Vizovicích obdržela předsedkyně odboru Ludmila Burešová "Veřejné uznání s medailí za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku".

Celkem jsme uskutečnili 23 akcí, kterých se zúčastnilo 395 turistů; při brigádách jsme odpracovali 102 hodiny. Poděkování patří OÚ Zborovice-Medlov za dotaci ve výši 15.000,-Kč; celému výboru za obětavou práci pro odbor i KČT; fotografům Burešovi, Horáčkovi, P. Kovářovi, Němcovi za dokumentaci; Hubáčkovi a P. Kovářovi za vedení webových stránek a prezentaci akcí a zájezdů.