Úvod


Rok 2013

Letošní rok jsme zahájili výroční schůzí. které se zúčastnila i předsedkyně oblasti Valašsko-Chřiby Mgr. Libuše Valentová a místostarosta obce MUDr. Vladimír Řezáč. Mimo jiné jsme ocenili dlouholetého aktivního člena odboru Karla Dostála "Diplomem čestného členství odboru KČT".

V dalších měsících jsme uskutečnili plánované turistické akce: výšlap kolem Kroměříže pod vedením F. Pospíšila; Vitčický les (ze Zborovic přes Věžky a Vlčí Doly do Vitčického lesa k rozhledně Štátula, přes Srbce a Dřínov zpět);Vizovické vrchy (Vizovice, Jasenná-zde prohlídka soukromého muzea Mikuláštíkovo fojství, Ublo, Vizovice);Chřiby (Cetechovice, Vlčák, Buchlov, Barborka, Břestecká skála, Břestek-Chabaně - zde roste sekvojec severoamerický,vysoký 32m,je to rarita).

Někteří turisté se zapojili do plnění VI. cyklu Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby. Náš odbor zajišťuje kontrolu na vrcholu Buchlovský kámen.

Členové a příznivci KČT absolvovali v květnu třídenní zájezd do Rychlebských hor-Račí Údolí. Za příjemného počasí si každý z naplánovaných tras vybral tu, která mu vyhovovala; prohlédli jsme si zámek Jánský vrch s jeho největší sbírkou dýmek a kuřáckých potřeb v republice - asi 1200 exponátů, atd. I přesto, že nám počasí moc nepřálo, prožili jsme společně hezké chvíle.

V červnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd na Králický Sněžník - túra začala na parkovišti Pod Klepáčem a vedla vzhůru na rozhlednu Klepáč, podél státní hranice přes Malý Sněžník až na vrchol Králického Sněžníku. Po chvíli odpočinku jsme pokračovali k pramenům naší Moravy a kolem sochy slona přes chatu Na Návrší do Stříbrnic, kde naše putování skončilo. V srpnu jsme se zúčastnili 11.ročníku turistického pochodu "Za Vizovskú trnků" a na přelomu srpna a září jsme uspořádali čtyřdenní zájezd do Novohradských hor. Ubytování jsme byli v hotelu U Pralesa v Černém Údolí. Byly to krásné čtyři dny plné nádherné přírody, hezkého počasí a skvělých zážitků. Večery nám vyplnily zajímavé besedy s majitelem hotelu o jeho cestách po Africe a jižní Americe. V září, mimo tradiční túru při Koryčanské pouti, jsme ještě absolvovali třídenní zájezd do Vysokých Tater-Starý Smokovec. Účastníci zájezdu si volili trasy sami a přijeli velice spokojeni. Mimo zájezdy vyrážíme na kratší sobotní túry v Chřibech,Hostýnských a Vizovických vrších.

Naše poděkování patří členovi Petru Kovářovi, který o naší činnosti píše krásné články do okresních novin a aktualizuje webové stránky.

 

Rok 2014

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v restauraci Bezměrovský dvůr v Bezměrově. Jako vždy, tak i tentokrát, většina z nás tam došla pěšky z Kroměříže přes Podzámeckou zahradu a po cyklostezce. Za oblast se opět jako loni zúčastnila předsedkyně oblasti Mgr. Libuše Valentová. Našemu odboru byl předán od ústředí KČT ke 125.letům KČT Diplom za dlouholetou reprezentaci turistiky. Členové Hana Šprňová a František Hanák obdrželi Účastnický list za reprezentaci turistiky. O jednotlivých trasách není třeba se zmiňovat, neboť je naleznete ve fotogalerii.

Na závěr patří poděkování Obecnímu úřadu ve Zborovicích za sponzorský dar ve výši 2000,-Kč na naši činnost.

Také děkuji členovi odboru Petrovi Kovářovi za články o našich aktivitách v okresním tisku a ve Zpravodaji obce Zborovice-Medlov a za vedení našich webových stránek. Poděkování patří také členovi A. Hubáčkovi za rady, postřehy a připomínky a všem za návrhy tras a zájezdů na další roky.

 

ROK 2015 

Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2014,schválili jsme si akce a zájezdy na rok 2015 a zvolili výbor. Na obnovu chaty Libušín-Pustevny jsme odeslali částku 2.800,-Kč. Ve fotogalerii jsou informace o našich trasách a zájezdech. 

Někteří z nás plnili tematický turistický odznak Vodní nádrže Zlínského kraje 2015-2016.Je to akce oblasti Valašsko-Chřiby,je dvouletá a je o devíti největších nádržích Zlínského kraje.V letošním roce byla provedena nová registrace odboru - nový název je:KČT,odbor Zborovice.Také se provedla výměna členských průkazů zaregistrovaným turistům.

Na závěr chci poděkovat OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 2.000,-Kč na naši činnost; p.Hubáčkovi za aktivní přístup k navrhování tras a předávání fotografií z našich akcí; p.P.Kovářovi za vedení našich webových stránek a odesílání fotografií s popiskami a s články na web oblasti Valašsko-Chřiby; p.Burešovi za fotodokumentaci z našich akcí a zájezdů.                                                             

 

 ROK 2016

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v sále Grunt Galatík Těšánky.Většina z nás tam došla pěšky ze Zborovic přes Podlavčí,Troubky,Grunt Galatík Těšánky. Odbor slavil 25.výročí založení. Za obec Zborovice se zúčastnil místostarosta MUDr. Vladimír Řezáč a za oblast Valašsko-Chřiby p.Liba Valentová. Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za minulý rok. Schválili jsme zprávu kontrolní komise; akce a zájezdy na rok 2016.

O aktivitách v roce 2015 není třeba se podrobně rozepisovat,neboť vše je ve fotogalerii i s články o akcích.V tomto roce někteří dokončili plnění tematického turistického odznaku Vodní nádrže Zlínského kraje; 13 členů se zúčastnilo více jak 20 turistických tras  a získali Základní odznak Turista I.stupeň-bronzový. Diplom III.stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku - toto ocenění dostali: A.Hubáček,F.Hrabal, J.Kočíř, H.Šprňová.

Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar na naši činnost; turistům Burešovi,Hubáčkovi a P.Kovářovi za fotodokumentaci na webové stránky.

 

  ROK 2017

V lednu se uskutečnila naše členská schůze v jídelně SŠ COPT Kroměříž. Někteří z nás šli 9 km trasu okolo Kroměříže, někteří došli přímo do jídelny. Schůzi jsme zahájili zpěvem naší vlastní turistické hymny. Za oblast Valašsko-Chřiby byla přítomna předsedkyně oblasti pí. Libuše Valentová se svým manželem. Předsedkyně a hospodářka informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2016. Zprávu o činnosti p. Hubáček podpořil promítáním fotografií z jednotlivých akcí a zájezdů. Schválili jsme zprávu kontrolní komise, akce a zájezdy na rok 2017. Do svých řad jsme přijali 2 nové členy. Zvolili jsme novou hospodářku odboru - pí. Hanu Makovou, neboť stávající hospodářka pí. Hana Šprňová se vzdala funkce na vlastní žádost. Ocenění našich turistů: Diplom III. stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku obdrželi: p. Antonín Hubáček, František Hrabal, Jaroslav Kočíř a pí. Hana Šprňová. Třináct turistů splnilo a dostalo Základní odznak Turista I. stupně - bronzový i s pamětním listem.

Ve fotogalerii máme jednotlivé akce a zájezdy dobře popsané i s fotkami. Během roku dalších 8 členů splnilo Základní odznak Turista I. stupeň - bronzový. Koncem roku zrušili své členství v našem odboru ze zdravotních důvodů pí. Dagmar Bernardová, Drahomíra Štenclová a p. Josef Čech.

Poděkování patří OÚ Zborovice a OÚ Troubky-Zdislavice za sponzorské dary na naši činnost.