Oficiální
stránky obce

Kontakty

Obec Zborovice
Tel.: 573 369 101
Fax: 573 369 101
obeczborovice@c-box.cz
obec@obeczborovice.cz
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Další odkazy

                             Sociální služby Uherské Hradiště p.o.                        

Domov pro osoby

  se zdravotním postižením

Zborovice

 

Adresa: Hlavní 1, 768 32 Zborovice

GPS: 49.2516208N, 17.2815481E

 Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích je poskytovatelem sociálních služeb, spadající pod Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, přičemž zřizovatelem služby je Krajský úřad Zlínského kraje. Domov má registrovanou sociální službu pobytové formy podle §48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.).

P o s l á n í m Domova je poskytování podpory a péče dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatele, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace.

C í l o v á  s k u p i n a žadatelů o poskytování sociální služby by měla vycházet z jejich potřeb, míry podpory (potřeba 24 hodinové péče) a návaznosti na jejich bydliště ve Zlínském kraji, případně na jejich sociální vazby na osoby žijící ve Zlínském kraji.

 

C í l o v á  s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách. 

Z á s a d y poskytování služby:

 • individuální a empatický přístup k uživatelům,

 • respektování hodnoty a jedinečnosti člověka,
 • ohleduplnost, vstřícnost, laskavost, podpora,
 • vzájemná spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky,
 • rozvíjení a respektování citového života uživatelů,
 • podpora, pomoc při navazování přátelských a partnerských vztahů,
 • minimalizování nadměrné péče, která znemožňuje rozvoj osobnosti,
 • podpora uživatele při využívání běžných veřejných služeb s cílem jeho sociální integrace,
 • poskytování sociální služby v souladu s principy normality,
 • komplexní týmová podpora a péče o uživatele kvalifikovanými pracovníky,
 • podpora ve vzdělávání a zvyšování motivace pracovníků zařízení,
 • vzájemná spolupráce se samosprávou a sociálními službami v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v regionu Kroměřížska.

 

Součástí základních činností pro uživatele je zajištění tréninkových terapeutických dílen. K dispozici jsou zahradnická, tkalcovská, šicí, stolařská a kreativní. V rámci volnočasových aktivit zajišťujeme výuku počítačové techniky.

   

 Je pro nás důležité, aby uživatelé naší služby žili běžným životem dle svých možností a schopností. Aby byli součástí komunity a sociálně se integrovali na základě principu normality.