Úvod


Rok 2013

Letošní rok jsme zahájili výroční schůzí.které se zúčastnila i předsedkyně oblasti Valašsko-Chřiby Mgr.Libuše Valentová a místostarosta obce MUDr.Vladimír Řezáč.Mimo jiné jsme ocenili dlouholetého aktivního člena odboru Karla Dostála "Diplomem čestného členství odboru KČT".

V dalších měsících jsme uskutečnili plánované turistické akce:výšlap kolem Kroměříže pod vedením F.Pospíšila;Vitčický les (ze Zborovic přes Věžky a Vlčí Doly do Vitčického lesa k rozhledně Štátula,přes Srbce a Dřínov zpět);Vizovické vrchy (Vizovice,Jasenná-zde prohlídka soukromého muzea Mikuláštíkovo fojství,Ublo,Vizovice);Chřiby (Cetechovice,Vlčák,Buchlov,Barborka,Břestecká skála,Břestek-Chabaně - zde roste sekvojec severoamerický,vysoký 32m,je to rarita).

Někteří turisté se zapojili do plnění VI.cyklu Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby.Náš odbor zajišťuje kontrolu na vrcholu Buchlovský kámen.

Členové a příznivci KČT absolvovali v květnu třídenní zájezd do Rychlebských hor-Račí Údolí.Za příjemného počasí si každý z naplánovaných tras vybral tu,která mu vyhovovala;prohlédli jsme si zámek Jánský vrch s jeho největší sbírkou dýmek a kuřáckých potřeb v republice - asi 1200 exponátů,atd.I přesto,že nám počasí moc nepřálo,prožili jsme společně hezké chvíle.

V červnu jsme uskutečnili jednodenní zájezd na Králický Sněžník - túra začala na parkovišti Pod Klepáčem a vedla vzhůru na rozhlednu Klepáč,podél státní hranice přes Malý Sněžník až na vrchol Králického Sněžníku.Po chvíli odpočinku jsme pokračovali k pramenům naší Moravy a kolem sochy slona přes chatu Na Návrší do Stříbrnic,kde naše putování skončilo.V srpnu jsme se zúčastnili 11.ročníku turistického pochodu "Za Vizovskú trnků" a na přelomu srpna a září jsme uspořádali čtyřdenní zájezd do Novohradských hor.Ubytování jsme byli v hotelu U Pralesa v Černém Údolí.Byly to krásné čtyři dny plné nádherné přírody,hezkého počasí a skvělých zážitků.Večery nám vyplnily zajímavé besedy s majitelem hotelu o jeho cestách po Africe a jižní Americe.V září,mimo tradiční túru při Koryčanské pouti,jsme ještě absolvovali třídenní zájezd do Vysokých Tater-Starý Smokovec.Účastníci zájezdu si volili trasy sami a přijeli velice spokojenMimo zájezdy vyrážíme na kratší sobotní túry v Chřibech,Hostýnských a Vizovických vrších.

Naše poděkování patří členovi Petru Kovářovi,který o naší činnosti píše krásné články do okresních novin a aktualizuje webové stránky.

 

Rok 2014

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v restauraci Bezměrovský dvůr v Bezměrově.Jako vždy,tak i tentokrát, většina z nás tam došla pěšky z Kroměříže přes Podzámeckou zahradu a po cyklostezce.Za oblast se opět jako loni zúčastnila předsedkyně oblasti Mgr.Libuše Valentová.Našemu odboru byl předán od ústředí KČT ke 125.letům KČT Diplom za dlouholetou reprezentaci turistiky.Členové Hana Šprňová a František Hanák obdrželi Účastnický list za reprezentaci turistiky.

Turistické akce během roku:

Únor: Chřiby-Kostelany,Tabarky,Kvasice - z rána kluzko,mlha;na potoce byly krásné zmrzlé útvary

           Hostýnské vrchy-Malenovice (muzeum Jihovýchodní Moravy,Tlustá hora,Kudlov,Zlín - celý den deštivo                

Březen: Chřiby-Koryčany,Vršava,Cimburk,Střílky - prohlídka hradu Cimburk;pokračuje se v jeho opravě

            Kozojedsko-Lhota u Pačlavic,U Jelínka,Kozojedsko - akce městyse Litenčice a podnikatele Mládka,opékalo se 

sele,které jsme i ochutnali;prohlédli jsme si ubytovací pokoje a celý areál;bylo krásně slunečno.Členka H.Šprňová letěla balonem.

            VI.cyklus Vrcholy Valašsko-Chřiby - vrchol Buchlovský kámen,kde jsme zajišťovali kontrolu;dalším vrcholem byl Ocásek

Duben: Bílé Karpaty-Valašské Klobouky,rozhledna Královec,Študlov,Valašské Příkazy - krásné slunečné počasí;při trase posezení a zpěv

           "Morkovské véšlap"- vždy se za náš odbor někteří zúčastní a vyberou si délku trasy (Dostálovi,Hrabalovi B.a F.,Harásková)

            VI.cyklus Vrcholy Valašsko-Chřiby -vrcholy Studený a Kykula absolvovali Burešovi a Kuciánovi

Květen: Českosaské Švýcarsko - vícedenní zájezd do národního parku;máme z něj krásné vzpomínky na nádherné skalní útvary,vyhlídky,Pravčickou bránu a další

            Beskydy-Veřovice,rozhledna Velký Javorník,Frenštát pod Radhoštěm - z rozhledny bylo vidět daleko

Červen: Lednickovaltický areál - jednodenní zájezd;zámek i Minaret jsou opraveny;zastavili jsme se u Janova hradu,Apollónovém chrámu a dalších objektů

Červenec: Tišnovsko-Tišnov,rozhledna Klucanina,Předklášteří,Tišnov - nově postavená kamenná rozhledna na původním místě v říjnu 2003 místo dřevěné;v Předklášteří krásný portál kláštera cisterciáckého řádu Porta Coeli

Září: Koryčanská pouť-Kyjov,Čeložnice,Zavadilka,Koryčany - u sklípku Hraběnka byla ochutnávka vína;další posezení bylo v restauraci Relax Čeložnice;tradičně velká účast turistů

        Vysočina - třídenní zájezd do kraje pod Pernštejnem;účastníci si prohlédli klášter Porta Coeli v Předklášteří;ab-solvovali vybrané trasy.Zájezd se vydařil;dokonce nás ve Zvoli zastavil krojovaný hodový průvod - děvčata nás počasto-vala koláčky,chlapci vínem a někteří z nás si zazpívali a zatancovali.

        Bílé Karpaty-Uherské Hradiště,rozhledna Rovnina,Uherské Hradiště - na Masarykově náměstí byl "Slovácký oktober fest" se zabijačkovými specialitami a s hudbou;v Mařaticích zase hody.Bylo to hezké zpestření túry.

Říjen: 10.výročí rozhledny Brdo-Zdounky,Bunč,Brdo,Roštín - většina z nás měla vlaječku ČR;na Brdě mše svatá (ministroval F.Hrabal),státní hymnu zahráli žáci ZUŠ Hulín;zpěv a dobrá nálada nás neopustila po celý den

Listopad: Křéby-Počenice,Uhřice,Křéby,Tištín,Nezamyslice - vysoká účast turistů;na Křébech již tradičně vzpomínka na bývalé turisty.V Tištíně prohlídka kostela i s věží,kaple a agrodružstva s odborným výkladem předsedy p.J.Horáka (to vše zařídil člen F.Pospíšil,kterému děkuji).Na závěr bylo posezení v příjemné restauraci v Tištíně.

Prosinec: Tovačovsko-Kojetín,Tovačovská jezera,Tovačov - celý den byla mlha,špatná viditelnost;zámek je opraven a před zámkem nám podal odborný výklad p.PhDr.Karel Žurek.

               Předsilvestrovský výstup na Brdo-Prusinovka,Vlčák,Brdo,Roštín - krásné zimní počasí;již to byl 40.organizo-vaný výstup (informační leták o historii výstupů nám dal odbor KČT Tupesy);vysoká účast turistů;jako vždy u rozhledny zpěv písní a státní hymny.

Na závěr patří poděkování Obecnímu úřadu ve Zborovicích za sponzorský dar ve výši 2000,-Kč na naši činnost.

Také děkuji členovi odboru Petrovi Kovářovi za články o našich aktivitách v okresním tisku a ve Zpravodaji obce Zborovice-Medlov a za vedení našich webových stránek).Poděkování patří také členovi A.Hubáčkovi za rady,postřehy a připomínky a všem za návrhy tras a zájezdů na další roky.

 

ROK 2015 

 

Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za rok 2014,schválili jsme si akce a zájezdy na rok 2015 a zvolili výbor.Na obnovu chaty Libušín-Pustevny jsme odeslali částku 2.800,-Kč. 

Turistické akce během roku:

 Únor: Chřiby: Otrokovice-Žlutava-rozc.U Mrazíka-Nová Dědina-rozc.Kopaniny-Kvasice  (mrazivo,občas foukal vítr;                         chvílemi hezky)

           Bílé Karpaty: Uherský Brod-Prakšice-Prakšický mlýn-Drslavice-Lhotka-Hradčovice (krásně,slunečno,ale i velký                                  vítr)

Březen: Chřiby: Zborovice-Podlavčí-Troubky-Zdislavice-U Zdislavské kapli-Honětice,biotop-Lebedovské stráně-Roštín                               (zataženo,pak déšť) 

              Jarní výšlap Litenčic: Prusinovka-Vlčák-Pod Vlčákem prameniště řeky Kyjovky-Buchlovský kámen-Staré Hutě                                                     (krásné slunečné počasí,spousta sněženek a bledulí)  

Duben: Brno a okolí: Česká-Lelekovice-Babí lom,rozhledna-Pod Babím lomem-Podlesí-Kuřim (krásně,slunečno)

             Hostýnské vrchy: Špičky-Hlůzovský kopec-Nad Kostelíčkem-Teplice nad Bečvou (opět krásně;kamenolom na                                            Hlůzovském kopci)  

Květen: Orlické hory: Čtyřdenní zájezd - bunkr na Holém,pevnost Hanička,Anenský vrch;Malá Deštná,Velká  Deštná,                                   Jedlová v Orlických horách,Špičák;Sedloňovský vrch,Šerlišský mlýn,Deštné v Orlických horách;Ústí                                    nad Orlicí,rozhledna Andrlův chlum;ubytování bylo na chatě  Plasnice,Deštné v Orlických                                     horách

              Jižní Morava: Luleč-Pístovický rybník-Kopaniny-Chocholík,rozhledna-Drnovice-Vyškov (krásné slunečné počasí)

Červen: Pavlovské vrchy: Jednodenní zájezd - Dolní Věstonice-Dívčí hrad-Sirotčí hrad-jeskyně Na Turoldu-Kozí Hrádek-                                          Mikulov (velké vedro)

Červenec: Haná,Olomoucko: Hlubočky-Mariánské údolí-Posluchov-Radíkov,pevnost-Svatý Kopeček-Velká Bystřice

                  Výšlap Litenčic: Cetechovice-Vlčák-Salaš (památník salašské tragédie,nová rozhledna na Salaši v podobě                                              proti sobě stojících dvou sedmiček)

Září: Koryčanská pouť: Bohuslavice-Čeložnice,Relax-Zavadilka-Koryčany (ochutnávka vína ve sklípku "U Hraběnky" v                                      Čeložnici)

         Slovenský Ráj: Čtyřdenní zájezd -Dobšinská Ľadová Jaskyňa;Palcmanská Maša-Pod Skalou-Stratená-Stratenská                                                                  pila-Mlynky;Podlesok-HrdloHornádu-Klášterská roklina-Letanovský mlýn;                                                                  ubytování bylo v turistické ubytovně Nita Palcmanská Maša,Mlynky;poslední den                                                                  jsme si zajeli do Tater - Štrbské pleso-Popradské pleso nebo Solisko

         Přírodní park Velký Kosíř: Drahanovice-Lhota pod Kosířem-Velký Kosíř,rozhledna-Slatinice (podzimní počasí,                                                     chvílemi foukal vítr)

Říjen: 11.výročí rozhledny Brdo: Zástřizly-Vlčák-Brdo-Roštín (krásný podzim;po celý den dobrá nálada a zpěv)

Listopad: Křéby: Zborovice-Srnov-Dřínov-Uhřice-Křéby-Morkovice-Zborovice (vysoká účast).Na Křébech již tradiční                             vzpomínka na bývalé turisty,zpěv.

Prosinec: Kroměřížsko: Bezměrov-Bezměrovský most-Včelín-Lobodický most-Záříčí-Chropyně (v okolí Bečvy přírodní                                        park Zástudánčí;občas mrholení)

                 Předsilvestrovský výstup na Brdo: Roštín-Kamínka-Brdo-Roštín (vysoká účast turistů;jako vždy u rozhledny                                                                          zpěv státní hymny a písní)

Někteří z nás plnili tematický turistický odznak Vodní nádrže Zlínského kraje 2015-2016.Je to akce oblasti Valašsko-Chřiby,je dvouletá a je o devíti největších nádržích Zlínského kraje.V letošním roce byla provedena nová registrace odboru - nový název je:KČT,odbor Zborovice.Také se provedla výměna členských průkazů zaregistrovaným turistům.

Na závěr chci poděkovat OÚ Zborovice za sponzorský dar ve výši 2.000,-Kč na naši činnost;p.Hubáčkovi za aktivní přístup k navrhování tras a předávání fotografií z našich akcí p.P.Kovářovi;p.P.Kovářovi za vedení našich webových stránek a odesílání fotografií s popiskami a s články na web oblasti Valašsko-Chřiby;p.Burešovi za fotodokumentaci z našich akcí a zájezdů.                                                             

 

 ROK 2016

V lednu proběhla naše výroční členská schůze v sále Grunt Galatík Těšánky.Většina z nás tam došla pěšky ze Zborovic přes Podlavčí,Troubky,Grunt Galatík Těšánky. Odbor slavil 25.výročí založení. Za obec Zborovice se zúčastnil místostarosta MUDr. Vladimír Řezáč a za oblast Valašsko-Chřiby p.Liba Valentová. Předsedkyně a hospodářka nás informovaly o činnosti a hospodaření za minulý rok. Schválili jsme zprávu kontrolní komise; akce a zájezdy na rok 2016.

O aktivitách v roce 2015 není třeba se podrobně rozepisovat,neboť vše je ve fotogalerii i s články o akcích.V tomto roce někteří dokončili plnění tematického turistického odznaku Vodní nádrže Zlínského kraje; 13 členů se zúčastnilo více jak 20 turistických tras  a získali Základní odznak Turista I.stupeň-bronzový. Diplom III.stupeň - veřejné uznání za mimořádně prospěšnou činnost pro KČT a českou turistiku - toto ocenění dostali: A.Hubáček,F.Hrabal, J.Kočíř, H.Šprňová.

Poděkování patří OÚ Zborovice za sponzorský dar na naši činnost; turistům Burešovi,Hubáčkovi a P.Kovářovi za fotodokumentaci na webové stránky.